Barnas Havarikommisjon 2024 – Innsikt – Hva vet vi om voldsutdøver?

Voldsutøver

Barndommen starter allerede i svangerskapet. Stadig mer forskning viser hvordan omgivelsene til den gravide kvinnen påvirker barnets helse og livskvalitet.

Noen kvinner opplever at volden fra partneren starter når de blir gravide, eller at volden endrer karakter som følge av svangerskapet. Selv om den gravide har et håp om at alt skal bli bedre etter at barnet er født, så stemmer dette dessverre som oftest ikke med virkeligheten. Kvinner som har vært utsatt for vold under svangerskapet vil også bli utsatt for vold etter at barnet er født.

Fedre manglet rollemodeller

Doktorgraden til Kristin Håland beskriver flere årsaker til at fedre utøver vold i svangerskapet. Vonde erfaringer i barndommen er en viktig årsak. Mennene ble i liten grad tatt godt vare på av sin egen far. De manglet gode rollemodeller, og var usikre på hvordan de selv skulle være fedre. Det de fortalte ga grunn til å anta at behovet for å lære var stort. Flere lurte på: «Hvor hardt kan jeg holde i et barn?».

Reflekterte ikke over konsekvensene

Mennene gikk til behandling på Alternativ til Vold (ATV). Noen innrømmet at de utøvde vold og kjente på skyld og skam. Andre fraskrev seg ansvaret for volden: «Jeg er jo ingen typisk voldsmann, det ser du vel?», «Jeg mente jo ikke å skade

henne. Jeg så jo at sofaen stod bak da jeg dyttet henne bakover» og «Det svartnet for meg, så jeg husker ikke hva som skjedde».

Fedrene var ikke bevisste eller reflekterte ikke over kunnskap som «når mødre utsettes for vold, vil dette påvirke hennes evne til å ivareta barnet». De hadde ingen tanker om at vold mot den gravide kunne påvirke det ufødte barnet.

Ønsket å lære farskap

Da fedrene ble bevisste på barnets nærvær, skjedde det en endring. Det kunne være på ultralydundersøkelsen eller ved fødsel. Når barnet ble litt eldre og de kunne se barnets redsel og at barnet unngikk dem, vekket dette fortvilelse. Flere ga uttrykk for at de ønsket å lære å bli gode fedre for sine barn, men de opplevde at svangerskapsomsorgen kun var for kvinnene. Fedrene manglet en arena som passet for dem.

Behovet for trygghet først

Barn trenger trygge voksne som kan guide dem i å forstå og tolke verden, slik at de får mulighet til å utvikle hele sitt potensiale. For å være en trygg voksen

er det nødvendig å kunne regulere egne følelser og ha evne til å se for seg andres eller egne behov. Barn trenger at deres omsorgspersoner kan sette egne behov i andre rekke og møte barnets behov først. Menn som utøver vold i sin familie, trenger kvalifisert hjelp.

Barns behov for trygghet må alltid være viktigere enn foreldres behov for å være omsorgsgivere.

Barns behov for trygghet må alltid være viktigere enn foreldres behov for å være omsorgsgivere – særlig i relasjoner der vold utøves. Barns rett på trygghet må alltid komme først.

Aktuell link:
Vold mot gravide, Kristin Håland, 2014.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29