Barnas Havarikommisjon 2024 – Vold mot de minste

Våre forslag

Helsepersonelloven § 36 nytt fjerde og sjette ledd. Opplysningsplikt om barn med alvorlige skader.

Det skal utarbeides felles forskrift for helsepersonell, politi og barneverntjenesten for samarbeid i saker ved unaturlig barnedød eller alvorlige skader på barn under fire år.

Vi spør også om vi bør se mer på hvordan trussel og tanker om straff for foreldrene kan hindre at vold mot barn ikke blir avdekket.

Kan vi tenke andre reaksjonsformer mot foreldrene, som både bidrar til at volden stanser og foreldrene får mer oppfølging slik at volden ikke gjentas?

Vi utfordrer herved regjeringen til å utrede en slik lovendring!

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29