HjemAnsatte

Ansatte

Menneskene som jobber i Stine Sofies Stiftelse jobber utrettelig hver eneste dag for at alle barn skal få den barndommen de fortjener. Våre ansatte har variert bakgrunn, men med en sterk faglighet og et stort hjerte for formålet vårt.
På denne siden finner du en oversikt over alle ansatte i Stine Sofies Stiftelse.

 • Generalsekretær

  Ada Sofie Austegard

  I hele ungdommen, og i mitt voksne liv har jeg vært engasjert i vold og overgrep mot barn. Da jeg mistet Stine Sofie i 2000 ble engasjement også konkret handling gjennom opprettelsen av stiftelsen. Jeg føler meg heldig som kan være i teamet på et slikt meningsfullt arbeid.
 • Assisterende generalsekretær

  Kristin Stokke

  En god og trygg barndom er en viktig og avgjørende investering i framtiden. Jeg er stolt over å kunne være med å bidra!
 • Leder Stine Sofie Senteret

  Nils Bjørn Olsbu

  Min motivasjon for å arbeide i Stine Sofies Stiftelse er å gi utsatte barn og deres familier et unikt kurs- og mestringstilbud ved Stine Sofie Senteret.
 • Leder fagenhet vold og overgrep

  John Are B. Jonassen

  Stine Sofies Stiftelse jobber for både å styrke det enkelte voldsutsatte barnet, dets omsorgspersoner, ansatte i møte med barn som er eller står i fare for å bli voldsutsatt, og på et overordnet politisk nivå. Dette har jeg stor tro på kan gjøre en forskjell!
 • Faglig leder

  Stian Tobiassen

  Vold og overgrep er et av våre største folkehelseproblem, og kan få konsekvenser gjennom hele livet. Å få lov å bidra i kampen mot dette, føles meningsfullt og viktig.
 • Administrasjonsleder

  Bjørg Tennebø Jensenius

  Det å kunne bidra til at en organisasjon med så mange dyktige medarbeidere jobber godt sammen, gir sterkt motivasjon. Vi jobber best sammen – for en barndom uten vold og overgrep.
 • Økonomiansvarlig

  Hanne Grønberg

 • Leder marked og kommunikasjon | Pressekontakt

  Marit Høigilt

  Etter mange år i kommersiell virksomhet, er jeg takknemlig for å være med på laget for å sikre alle barn en trygg oppvekst.
 • Samfunnskontakt/politisk rådgiver

  Inga Marte Thorkildsen

  Min motivasjon for å arbeide i Stine Sofies Stiftelse er å bidra til endringer som gjør at barn kan få det trygt, og bli sett og hørt som likeverdige mennesker
 • HR-rådgiver

  Linda Kleivkås

  Jeg motiveres av at jeg med min erfaring og kunnskap kan legge til rette for at våre flotte ansatte kan gjøre en best mulig jobb at vi kan nå vår visjon om en barndom uten vold og overgrep
 • Regnskapsmedarbeider

  Anette Håland Svendsen

  Føler med utrolig heldig som har en arbeidsplass med så mange dyktige kolleger som jobber for de voldsutsatte barna.
 • Psykolog/forsker

  Anders Dovran

  Min motivasjon for å arbeide i Stine Sofies Stiftelse er å frembringe kunnskap slik at jeg kan bidra til å gå fra tidlig innsats til innsats hele tiden