Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et unikt tilbud til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep. Her får barna og deres familie leke, lære og mestre i trygge omgivelser.

Lek, læring og mestring i trygge omgivelser

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Hit kommer familier fra hele landet på ukesopphold, og treffer andre som har opplevd noe av det samme. 

Gjennom uka deltar barn, ungdom og voksne på undervisning og morsomme aktiviteter. Målet er å gi familiene en pause fra hverdagen, og å styrke både barn og omsorgspersoner i livet etter det vonde med ny kunnskap og nye erfaringer. 

Opphold og reise er kostnadsfritt for deltakere, og gjelder uansett hvor man bor i landet.

Hvem kan søke?

  • Alle barn mellom 0 og 18 år, som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep.
  • Vold kan være fysisk vold, psykisk vold eller å være vitne til vold. 
  • Hendelsen trenger ikke være politianmeldt. 
  • Diagnose eller dom er ikke nødvendig. 
  • Det er barnas opplevelser som innvilger et opphold på Stine Sofie Senteret.

For hele familien

Vår erfaring er at vold og overgrep påvirker hele familien. Et kursopphold er derfor både for det utsatte barnet, eventuelle søsken og barnas omsorgspersoner. 

Omsorgspersoner kan være biologiske foreldre, beredskapsforeldre, adoptivforeldre, institusjonsansatte eller fosterforeldre. Fosterfamilier tilbys egne grunnopphold. 

Driften av Stine Sofie Senteret er finansiert av tilskudd fra Bufdir.

Har du spørsmål om Stine Sofie Senteret?

Kontakt oss på post@stinesofiesenteret.no eller ring oss på 37 29 40 90.
Alle henvendelser blir behandlet anonymt og med diskresjon.

Les også