HjemAktueltVåre viktigste eksperter

Våre viktigste eksperter

Stine Sofies Stiftelse har et unikt ekspertpanel bestående av ungdommer som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret. Ungdommene gir viktige innspill i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt.

– Vi jobber ikke bare for, men med de voldsutsatte barna. Når vi skal utvikle ulike tiltak er vi opptatt av å være nære og tett på. Ekspertpanelet er derfor viktige i utvikling og kvalitetssikring av arbeidet vårt, uttaler Stian Tobiassen som er psykolog og ansvarlig for fagutvikling i Stine Sofies Stiftelse.

Ekspertpanelet består av åtte ungdommer som alle har hatt et opphold på Stine Sofie Senteret.

– Vi møtes fem, seks ganger i året, der de gir oss verdifulle innspill på ulike prosjekter og tiltak som vi arbeider med. I tillegg bidrar de med innspill til politiske høringsuttalelser. Dette sikrer barnas perspektiv i alt vi gjør, forteller Stian.


Dette er Stine Sofie Senteret


Stian Tobiassen følger ekspertpanelet tett, og roser dem for engasjementet de viser og de erfaringene de deler. Ungdommene har deltatt i ekspertpanelet i ett år. I tillegg til gode innspill på vårt faglige innhold, har de også vært med i arbeid med utsmykning på Stine Sofie Senteret.

Vi jobber ikke bare for, men med de voldsutsatte barna. Når vi skal utvikle ulike tiltak er vi opptatt av å være nære og tett på.

Stian Tobiassen

– Det et rørende og meningsfylt å se hvor knyttet de er til senteret vårt her i Grimstad, og hvor stor betydning de opplever at oppholdene hos oss har hatt, sier Stian.

– Ungdommen forteller at de synes det er fint å være med i ekspertpanelet. De opplever at dette bidrar til å føle seg spesiell og betydningsfull. Men det viktigste for dem er at deres erfaringer bidrar til å hjelpe andre barn og unge med liknende erfaringer, avslutter Stian.

Les også