HjemBli støttespiller

Bli støttespiller

Du kan gjøre en stor forskjell. Ved å gi et månedlig bidrag støtter du viktige tiltak over hele landet som bidrar til å gi flere barn en trygg barndom. 

Din støtte gir oss muligheten til å forebygge at vold og overgrep skjer mot de minste barna, at vold og overgrep avdekkes og at de som er utsatt får gode opplevelser, hjelp og håp. Og ikke minst, sammen med deg kan vi styrke rettsikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Tusen takk!

Bli fastgiver i Stine Sofies Stiftelse

Som fastgiver er du med på å redde fremtiden til barn i hele Norge. Sammen ser og støtter vi barna som trenger det aller mest. 

Du kan bidra

Du kan gjøre en forskjell på mange ulike måter. Din støtte og din innsats betyr mye. 

Bediftstøtte

Bedriftsstøtte

Med støtte fra din bedrift kan vi sammen forandre barns liv og sikre dem en trygg fremtid.  

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.