HjemBli støttespillerDette går pengene til

Dette går pengene til

Støtter du Stine Sofies Stiftelse skal du være sikker på at vi bruker pengene til det beste formålet. Hver enkelt av oss som jobber i stiftelsen er opptatt av at alt vi gjør – hver dag – skal bidra til visjonen om en barndom uten vold og overgrep.

Bilde av to barn og en voksen ved en fontene
Foto: Kjell Inge Søreide

Som støttespiller, enten gjennom å være Barnerettsfadder, gi en gave eller kjøpe et produkt, bidrar du til at vi kan gjøre litt mer. Den støtten du gir, bruker vi blant annet til dette:

Stine Sofies Stiftelse har offentlig støtte til selve driften av Stine Sofie Senteret. I tillegg har vi delfinansiert av enkelte tiltak. Den største andelen av arbeidet for en barndom uten vold og overgrep finansieres gjennom gaver og innsamlede midler fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser, fond og lignende.

Stine Sofies Stiftelse er medlem av Norges Innsamlingsråd. Det bidrar til å gi oss innsamlingsfaglig kompetanse, fremmer etiske normer for innsamling og øker forståelsen blant allmenheten for organisasjoners inntektsskapende arbeid. Vi er også godkjent av Innsamlingskontrollen.

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.

Les også
Fra nettbutikken

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.