HjemStine Sofie SenteretOppholdet på Stine Sofie Senteret

Oppholdet på Stine Sofie Senteret

Et kursopphold på Stine Sofie Senteret varer i seks dager. Her møtes man av varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av lek, læring og nye bekjentskap. Gjennom uka vil du som deltaker få ny kunnskap og nye erfaringer gjennom forskjellige aktiviteter, kurs og samlinger.

En morsom og lærerik uke

Et førstegangsopphold på Stine Sofie Senteret varer fra mandag til lørdag. Vi ordner alt av reise for deg, og møter deg når du kommer hit til oss i Grimstad. Her får dere en egen leilighet, med to soverom og bad.

Gjennom uka er voksne og barn delt opp i grupper, til undervisning, lek og aktivteter. Men hele familien er også mye sammen, og ettermiddager og kvelder er fritid. Da blir det tilrettelagt for felles aktiviteter for dem som vil. Vi har idrettshall, klatrevegg, sansehage, hinderløype og mange andre leker og aktiviteter – både inne og ute.

Vi spiser alle måltidene sammen i spisesalen på senteret. Og vi har egne kokker som sørger for at alle får fire gode måltider hver dag – pluss litt ekstra!

Ny kunnskap og minner for livet

Senteret ligger i Grimstad kommune i nydelige sjønære omgivelser, og er tilrettelagt for å gi deltakerne ny kunnskap, mestring, lek og gode opplevelser. Omgivelsene gir unike muligheter for spennende utflukter og minner for livet.

Man kan søke om opphold hele året med unntak av romjul, påske og juli måned. Etter et førstegangsopphold er det mulig å søke re-opphold.

Ofte stilte spørsmål
Hvem kan søke om opphold?

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge mellom 0 og 18 år, deres trygge omsorgspersoner samt søsken. Er barnet eller ungdommen utsatt for vold, overgrep eller har opplevd vold i nær relasjon kan man søke om et kostnadsfritt opphold. Er du usikker på hva de ulike formene for vold innebærer kan du lese mer på jegvilvite.no.

Hvor langt tilbake i tid bør hendelse være før vi søker?

Så lenge barnet er mellom 0 og 18 år kan en søke opphold uansett hendelsesforløp, eller hvor de befinner seg i prosessen. Du trenger heller ingen dom i en sak eller en diagnose for å søke opphold. Vår erfaring er at de som kommer til senteret er i ulike faser med tanke på sine opplevelser og at man likevel har utbytte av oppholdet. Er det derimot høyt konfliktnivå mellom omsorgspersonene (grunnet barnefordelingssak o.l.) vil vi gjerne gjøre en vurdering sammen med lokalt hjelpeapparat vedrørende inntak på senteret. Vi ønsker da en felles vurdering slik at vi ikke bidrar til å øke konfliktnivået og påføre barna ytterligere belastning.

Hvordan søker jeg?

Man søker ved å fylle ut søknadskjemaet. I tillegg må det vedlegges et følgebrev fra enten Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevern, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende. Skjemaene finner du på siden Søk om opphold.

Hva skjer på senteret i løpet av uka?

De seks dagene på senteret er fylt med undervisning, lek, mestring og ulike aktiviteter som skal gi både barn og voksne motstandskraft og styrke til å leve livet etter det vonde og vanskelige. En mer detaljert oversikt over ukas innhold og mulige aktiviteter på senteret, finner du her.

Hvordan ivaretas vi med tanke på sikkerhet og trygghet?

Stine Sofie Senteret har utarbeidet egne rutiner for å ivareta deltagernes sikkerhet og trygghet under hele oppholdet. Har du spørsmål vedrørende sikkerheten er du velkommen til å ta kontakt på telefon 37 29 40 90.

Gir et opphold på senteret gyldig fravær fra skole eller jobb?

Senteret dekker ikke tapte inntekter ved fritak fra deltagernes arbeid, men et opphold hos oss gir gyldig fravær for barnas skole og utdanning. Sammen med informasjonsbrevet dere får før oppholdet, får dere også et brev som kan leveres arbeidsgiver og skole. Dette legges inn på nettsiden Vårt opphold som dere får tilgang til før opphold.

Hva slags informasjon får vi før oppholdet?

Stine Sofie Senteret bestiller billetter til fly/tog/buss hvis dere ikke kjører egen bil. Alle reisekostnader i forbindelse med oppholdet dekkes av oss.

Dere vil i forkant av oppholdet motta pålogging til en egen nettside, Vårt opphold. Her finner dere all informasjon dere behøver i forkant og underveis i oppholdet hos oss.

Hva slags oppfølging får vi i etterkant av oppholdet?

Etter et førstegangsopphold på senteret, vil dere få muligheten til å søke om re-opphold. Da vi er et kurs- og mestringssenter, og ikke driver med terapi og behandling, er det ingen terapeutisk oppfølging av deltagere etter oppholdet. Men vårt oppfølgingsteam er behjelpelige med å formidle kontakt med ulike instanser, samt svare på juridiske spørsmål.

Hvilken faglig tilnærming har senteret?

I oppstarten hadde Stine Sofie Senteret et faglig samarbeid med RVTS Sør. Mer om faglig grunnlag kan du lese under menypunktet FAGSTOFF.