Kursinnhold

Kursoppholdet vil i hovedsak bestå av ulike aktiviteter og gruppesamlinger. Hovedmålet er å styrke motstandskraften til barna som er utsatt for vold eller overgrep. Økt motstandskraft handler om å fungere godt, til tross for den helserisikoen vold og overgrep fører med seg. 

For å oppnå økt motstandskraft er nære relasjoner og sosial støtte viktige beskyttende faktorer. Når barna møter andre barn i samme situasjon gir det en følelse av trygghet og normalitet, og virker positivt inn på barnets helse. 

På Stine Sofie Senteret strekker vi oss derfor langt for å kunne gi familiene et opphold fylt med normalisering og gode opplevelser – som skal styrke dem.

De voksne deltar på også på undervisning og gruppeaktiviteter, med mål om å styrke deres omsorgskompetanse.

Her ser du en timeplan over hvordan en uke på senteret kan se ut.

Fokus på lek og mestring

I starten av uken deles barna og ungdommen inn i hensiktsmessige grupper etter alder og antall deltakere. De får noe undervisning, men bruker hovedtiden av gruppesamlingene på aktiviteter ute og inne. En av aktivitetene handler om å lage en film, et skuespill, en sang eller noe annet kreativt som kan vises på festkvelden fredag. Denne festen er et fast innslag hver uke.

Aktivitetene vil variere fra uke til uke avhengig av barnas alder og funksjonsnivå. Felles for innholdet i kurs og aktiviteter både for voksne, barn og unge er Stine Sofie Senterets veivisere. Disse er det grunnleggende i oppholdet ved senteret. Det er betydelig bevissthet om at de deltakende barna kan ha ulike ønsker og behov til sosial interaksjon med andre og det er derfor viktig at tilpasninger gjøres slik at barnet opplever at de mestrer kursuken. Ettermiddager og kvelder blir tilrettelagt for felles aktiviteter og samvær mellom voksne og barn. Vi har egne kokker som lager nydelig mat noe som sikrer gode måltider og matopplevelser gjennom hele oppholdet, og lager en hyggelig ramme for samvær og fellesskap. 

Ingen uker er like

Ingen uker vil se like ut på Stine Sofie Senteret. Ukene vil avhenge av hvilke familier som bor hos oss, være avhengig av årstid og vær, men vi vil strekke oss langt for å lage uker som oppleves best mulig for flest mulige. Vi vil holde fokus på veiviserne våre uavhengig av andre variasjoner. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger underveis, for å gi best mulig utbytte av oppholdet.

Aktiviteter og moro du har tilgang på, på senteret, avhengig av årstid: klatrevegg, biljardbord, spill, tegning, bøker, leker, hinderløyper, kanoturer, skiturer, skogturer, idrettshall, baller, utesjakk, lekeplass, sansehage, fotballbane, utebowling, tuftepark, med mer.

Ikke bare folka som jobber her, men hele stedet ønsker oss velkommen. Alle kjenner vi det både utenpå og inni oss – her er det godt å være! Og slik ble uken på Stine Sofie Senteret – et sted der vi alle fikk nytt å lære, men først og fremst så kom vi til et sted der vi også bare kunne være.

Fostermor