HjemStine Sofie SenteretMål, visjon og verdier

Mål, visjon og verdier

Stine Sofie Senteret skal være et sted med overflod av varme, aksept og vennlighet. Et sted som bidrar til at tryggheten igjen får plass.

Trygghet er helt nødvendig for oss alle. Trygghet gir mulighet for at vi oppdager oss selv og våre omgivelser gjennom et blikk som ikke er på vakt. Vi som jobber her, skal se og forstå deg i lys av hva du har opplevd. Du skal kjenne at vi liker deg!

Stine Sofie Senterets hovedmål

Bidra til å styrke motstandskraften hos barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Delmål

Stine Sofie Senteret skal være et trygt sted som legger til rette for:

Barna
Omsorgspersonene

Vår visjon

Barn og familier skaper nye fortellinger gjennom mestring!

Våre verdier

Våre verdier sier noe om måten vi behandler hverandre på. Verdiene våre er:

Vi ønsker å se barn og familier i lys av hva de har opplevd. Verdier må ut i livet, ut i møter med mennesker. Verdier må bli virkelige.

Vi snakker om VæreKompetanse og GjøreKompetanse.

Verdiene er det jordsmonnet alt vårt arbeid bygger på.