HjemStine Sofie SenteretSøk om opphold

Søk om opphold

Stine Sofie Senteret er et nasjonalt kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Hit kan barna komme sammen med sine trygge omsorgspersoner og søsken. Tilbudet gjelder også for de som bor i fosterhjem, adoptivhjem eller bor over lengre tid i beredskapshjem eller institusjon.

Søknadsprosessen er enkel, og her finner du alt du trenger.

Om du bor på kode 6 eller 7 kan du ringe til oss for å oppgi kontaktinformasjon dersom det oppleves tryggere for deg

Opphold på Stine Sofie Senteret er et lavterskeltilbud, og helt kostnadsfritt for deltakerfamiliene. Dette inkluderer også reise til og fra senteret. Oppholdet består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og spennende aktiviteter. Opphold ved Stine Sofie Senteret gir gyldig fravær fra skole/utdanning. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av oss.

Stine Sofie Senteret har inntaksmøte én gang pr. uke og kontakter søkere fortløpende. Alle søkere får tilbakemelding når søknaden er behandlet. Normal behandlingstid er 1–3 uker (kan forlenges i noen tilfeller, spesielt i forbindelse med ferie og høytider).  

Søknadskriterier

  • Barn og unge mellom 0 og 18 år, som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, omsorgssvikt eller seksuelle overgrep. Vold kan være fysisk vold, psykisk vold eller å være vitne til vold.
  • Følgebrev fra fagperson tilknyttet eksempelvis barnevernstjenesten, fastlege, Statens Barnehus, behandlende terapeut, Bufetat, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, helsesøster eller tilsvarende.

Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt oss på post@stinesofiesenteret.no eller ring oss på 37 29 40 90.

Alle henvendelser blir behandlet anonymt og med diskresjon.