HjemStine Sofie SenteretSøk om oppholdHva bør følgeskrivet inneholde?

Hva bør følgeskrivet inneholde?

Når en familie søker om opphold på Stine Sofie Senteret må det legges ved et følgeskriv fra en fagperson som kjenner familien og kan bekrefte deres historie. Dette gjøres digitalt, ved at fagperson får tilsendt lenke til et digitalt skjema til utfylling.

Aktuelle fagpersonen til å skrive følgeskriv kan være en ansatte fra barnevernet, BUP, bistandsadvokater, helsesykepleiere, ansatte på barnehus eller krisesentre, og liknende.

Følgeskrivet skal inneholde følgende:

  • I grove trekk informasjon om hva familien har gått gjennom.
  • Hvor familien er i prosessen.
  • Hjelpeinstanser som allerede er koblet inn.
  • Status på voldsutøver/overgriper.
  • Hvorvidt barn har samvær med voldsutøver/overgriper og i tilfelle hvor mye.

Hver enkelt søknad blir individuelt behandlet av tverrfaglig inntaksteam.

Er det høyt konfliktnivå mellom omsorgspersonene (grunnet barnefordelingssak o.l.) ønsker vi å gjøre en vurdering sammen med lokalt hjelpeapparat vedrørende inntak på senteret. Vi ønsker en felles vurdering slik at vi ikke bidrar til å øke konfliktnivået og påføre barna ytterligere belastning.

Siden all undervisning og kommunikasjon foregår på norsk er det fordelaktig at deltakerne behersker norsk tilstrekkelig til å få utbytte av oppholdet. Ta gjerne kontakt vedrørende spørsmål om dette.

Har du spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt oss på post@stinesofiesenteret.no eller ring oss på 37 29 40 90.

Alle henvendelser blir behandlet anonymt og med diskresjon.