HjemAktueltStine Sofie Senteret for fosterfamilier

Stine Sofie Senteret for fosterfamilier

På Stine Sofie Senteret kan barn som bor i fosterhjem skape nye, gode minner og felles opplevelser sammen med sin nye familie. Nå kan fosterfamilier søke om opphold denne høsten og for 2024 i egne fosterhjemsuker.

Familiekontakt Veronica i lek med barn i sanseparken på Stine Sofie Senteret (illustrasjonsfoto)  Foto: Kjell Inge Søreide


Å bo i fosterhjem kan være en nødvendighet dersom barn opplever alvorlig vold, overgrep eller omsorgssvikt. Likevel kan hverdagen være en utfordring for barna da det kan innebære vanskelige tanker og følelser, forstyrret av vonde minner og bekymringer.

– På Stine Sofie Senteret i Grimstad har vi egne fosterhjemsuker hvor fosterfamilier kan treffes og tilbringe en uke sammen. Dette har flere positive effekter, forteller Nils Bjørn Olsbu som er senterleder på Stine Sofie Senteret.

– Fosterforeldrene får en mulighet til å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og kanskje få en større forståelse for sitt fosterbarn. Familien har gjerne fått gode minner, tid til å finne sammen i positive omgivelser, nye opplevelser å snakke om og en felles positiv ting å se tilbake på. Flere familier forteller at de holder kontakt i etterkant også, sier han.

Et lavterskeltilbud

Stine Sofie Senteret er et gratis kurs- og mestringssenter for barn og unge som har vært utsatt for vold og omsorgssvikt i nære relasjoner eller seksuelle overgrep. Hver uke kommer voldsutsatte barn og deres familier hit for å få ny kunnskap, lek, gode opplevelser, og mestring. Denne høsten og vinteren er ikke et unntak, og Stine Sofie Senteret står klare til å ta imot enda flere barn og ungdom.

Fosterforeldrene får en mulighet til å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og kanskje få en større forståelse for sitt fosterbarn.

Nils Bjørn Olsbu

– Slik kapasiteten er nå kan senteret ta imot inntil 500 barn hvert år, og det er fremdeles ledig kapasitet før nyttår, inkludert i fosterhjemsukene 44 og 48 i høst.

Han oppfordrer alle som er i kontakt med fosterfamilier til å anbefale opphold til de som kan ha nytte av det.

– Alle som søker om opphold hos oss, får svar fortløpende.

Tilbudet ved Stine Sofie Senteret skiller seg fra de fleste andre hjelpetilbud ved at barnet verken behøver en diagnose eller en dom i saken sin for å få innvilget opphold. Søknaden trenger kun et følgeskriv fra en fagperson som bekrefter barnets historie.

– Det er de vonde opplevelsene barnet har gjennomgått som ligger til grunn for opphold, forklarer Nils Bjørn.

I løpet av uken deltar barna og deres familier på alderstilpasset undervisning og gruppeaktiviteter. De voksne deltar på egen undervisning. I tillegg er det lagt opp til mange gode opplevelser sammen.

– Alle tilbud og aktiviteter skal ha en overføringsverdi til hjemmet. Dette for å sikre at det vi påbegynner kan leve videre og forsterkes i hjemmesituasjonen etter endt opphold.

Gratis og nasjonalt

Det koster ingenting å komme til Stine Sofie Senteret. Når søknaden er innvilget, ordner senteret reise og transport til barna, deres trygge omsorgspersoner og eventuelle søsken – uansett hvor i landet familien bor. Dette gjelder også for fosterforeldrenes biologiske barn.

– Vi mottar gode tilbakemeldinger fra familier som har vært her, og de aller fleste ønsker å komme igjen.

Nils Bjørn oppfordrer både fosterfamilier – og andre familier som kan ha nytte av et opphold ved senteret – om å søke om opphold.

– Vi gleder oss til å treffe flere familier, både nye og gamle ansikter, og la enda flere få lov til å oppleve en uke med lek, læring og mestring her på Stine Sofie Senteret!

Her kan familier søke om opphold