Barnas havarikommisjon 2024

Innhold

1.0 Forord – barn diskrimineres

2.0 Barnas Havarikommisjon 2023

3.0 Nøkkeltall

4.0 Nøkkeltall – De minste barna

5.0 De minste barnas rettsvern

6.1  Innsikt Vold mot det ufødte barn

6.2  Innsikt Hva vet vi om voldsutøver?

6.3  Innsikt Uskyldspresumsjonen

7.0 Vold mot de minste

8.0 De minste barnas stemme i rettssystemet

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29