Barnas Havarikommisjon 2024 – Barnas Havarikommisjon 2023

Barnas Havarikommisjon 2023

Da vi lanserte vår rapport Barnas Havarikommisjon for første gang i januar 2023, var ambisjonene høye. Med rette. I snart 25 år hadde vi i Stine Sofies Stiftelse arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. År etter år møtte vi barn og unge som fortalte om hvordan mangel på, fraværet av, eller kunnskapen om, barns rettigheter skapte umulige situasjoner i deres liv. I mangel på arenaer hvor barns rettssikkerhet kunne løftes, så vi oss nødt til å skape den selv.

Rapporten fra Barnas Havarikommisjon utarbeides på årlig basis. Den skal adressere barns problemstillinger slik at de får en ordentlig utredning, og det gis konkrete forslag til løsninger. Målet er at årsakene til barns havari gjennomgås og læres av – havariene skal ikke skje igjen.

I fjor tok vi opp tre problemstillinger:

Rapporten ble lagt frem for barne- og familieministeren og justisministeren i et felles møte i oktober 2023. De viktigste funnene og løsningsforslagene ble presentert slik at de kunne ta dette med tilbake til sine departementer. Vi har også lagt frem rapportens utredninger, funn og anbefalinger på en rekke møter og konferanser, inkludert Kriminologikonferansen ved UiO, det juridiske fakultet – institutt for kriminologi og rettssosiologi, styret til Rådet for psykisk helse og Voldtektsutvalget.

Stortinget ber regjeringen utrede bruk av omvendt voldsalarm før beslutning om at barn må flytte og bo på kode 6/hemmelig adresse.

I november ba Stortinget regjeringen om å utrede bruk av omvendt voldsalarm før det tas beslutning om at barn må flytte og bo på kode 6/hemmelig adresse. Forslaget gir tro på en løsning for svært mange som i fremtiden vil slippe å bo på kode 6. Dette er noe vi har jobbet målrettet med siden vi lanserte rapporten i januar 2023.

Rapporten førte også til at det ble nedsatt en arbeidsgruppe for utredning om ivaretagelse av fornærmede og pårørende i kriminalomsorgen. Vi i Stine Sofies Stiftelse ble tilbudt en plass i denne arbeidsgruppen, noe vi takket ja til. I januar startet Bastø fengsel et pilotprosjekt med digitalvarsling av fornærmede som foreslått i vår rapport fra 2023. Prosjektet skal iverksettes i hele landet i løpet av 2024. Rapporten som gruppen utarbeider skal danne grunnlaget for Kriminalomsorgsdirektoratets anbefalinger til Justisdepartementet.

Dessverre har vi så vidt begynt. Fly styrter, båter grunnstøter, tog sporer av. Fremdeles skjer det nye havari. Også med barn og unge. Derfor skal vi fortsette å løfte barns rettssikkerhet i Barnas Havarikommisjon.

Aktuelle lenker
Samvær etter vold – Jawad Raja i NRK
Samvær etter vold – Kronikk i lokalaviser
Kode 6 – Stine Sofies Stiftelse i NRK
Kode 6 – Omvendt voldsalarm

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29