Barnas Havarikommisjon 2024 – Vold mot de minste

Våre forslag

Den som har begått en straffbar handling som nevnt i kap. 25 og kap. 26, kan ilegges «helseanmerkning», når det er grunn til å tro at vedkommende har høy risiko for på ny

a) utøve vold eller seksuallovbrudd mot en partner eller andre i nær relasjon.

b) utøve vold eller seksuallovbrudd mot barn.

«Helseanmerkning» vil innebære at det gjøres en anmerkning i helsejournalen. Helsepersonell som følger opp gravide under svangerskapet, fødsel og barn på helsestasjonen vil få tilgang til anmerkningen. De må da følge en plikt om å gi styrket tilbud om oppfølging.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29