Barnas Havarikommisjon 2024 – Vold mot de minste

Våre forslag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 b.
Kommunen skal tilby og koordinere et helhetlig og tverrfaglig hjelpe- og beskyttelsestilbud til gravide som utsettes for vold.
Det anbefales å opprette kommunale hjelpe- og beskyttelsesteam som kan gi rask og koordinert hjelp. Teamet må inkludere forpliktende samarbeid med ulike kommunale, regionale og statlige instanser.

å informere om kommunens «støtte- og beskyttelsesteam»
Helsepersonelloven § 10.
Gravide skal få informasjon om kommunens helhetlige hjelpe- og beskyttelsestilbud.

Taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger
til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne blir utsatt for vold på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 a.

Det anbefales at det opprettes kommunale hjelpe- og beskyttelsesteam som tar imot
meldingene og som skal gi tilbud om helhetlig hjelp og beskyttelse. Teamet må ha mulighet til å fremme forslag om tvang. Teamet må gis rett til å dele taushetsbelagt informasjon og det må være en tilsvarende plikt for andre instanser til å bidra, som barnevern og politi. Det kan bety at barnevern og politi kan få opplysninger slik at de kan bidra med nødvendig hjelp. Terskelen for å kunne melde til barnevernet bør være lik dagens regler for vold mot barn.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 a.
Det kan vedtas at en gravid som utsettes for vold, uten eget samtykke, skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom volden er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29