Hva leter du etter?

Juridisk veiledning

Dersom du mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan våre jurister gi råd om hvordan du skal gå frem. Her finner du informasjon om hva vi kan hjelpe med.

Les mer

Ofte stilte spørsmål!

Vi har samlet noen av de spørsmålene våre jurister oftest får, og håper det kan være et nyttig oppslagsverk for deg som har spørsmål av juridisk art. Håper du finner det du leter etter.

Les mer

Høringer

Hvert år sender vi våre innspill til NOUer, lovforslag og andre saker som behandles av offentlige myndigheter. Noen ganger blir vi bedt om å gi innspill - andre ganger gjør vi det uoppfordret.

Les mer

Eksterne ressurser

Plikt.no

Avvergingsplikten gjelder oss alle, om vi jobber med mennesker og har taushetsplikt, eller er en privatperson. Denne siden kan være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Les mer på Plikt.no

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger? Det kan for eksempel være vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. Da kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Les mer hos politiet.no

dinutvei - nasjonal veiviser

Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke etter hjelpetilbud nær der du bor, og få svar på det du lurer på om vold og overgrep i en egen spørsmålstjeneste.

Les mer hos dinutvei

Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vitne til vold eller overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Det er 11 barnehus i Norge.

Les mer hos Statens Barnehus

Hvordan kontakter du oss?

Veiledningstjenesten til Stine Sofies Stiftelse er et gratis lavterskeltilbud. Vi kan å gi juridiske råd og veiledning om saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Omfanget og type hjelp vi gir, avgjøres i en vurdering av den enkelte sak. Veiledning og råd gis oftest muntlig per telefon, og noen ganger via e-post. Veiledningen er gratis.

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre jurister kan du ringe vårt sentralbord på 37 29 40 90 (tast 2). Du kan også sende en e-post til juridisk@stinesofiesstiftelse.no så vil en av våre jurister kontakte deg så raskt som mulig eller til et avtalt tidspunkt.