HjemVårt arbeidJuridisk arbeidJuridisk veiledning

Juridisk veiledning

Dette er et lavterskeltilbud der vi kan gi juridiske råd og veiledning om saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Omfanget og type hjelp vi gir, avgjøres i en vurdering av den enkelte sak.

Våre jurister kan blant annet hjelpe med råd og veiledning om:

Vi gir ikke juridisk veiledning på områder som ikke er knyttet til vold og overgrep, for eksempel samlivsbrudd, skifte, ordinære tvister om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær og lignende..

Kontakt oss for juridisk veiledning

Veiledning er gratis og råd gis oftest muntlig per telefon. Kontakt en av våre jurister ved å ringe vårt sentralbord på telefon 37 29 40 90.

Du kan også sende en e-post til juridisk@stinesofiesstiftelse.no. En av våre jurister tar da kontakt så raskt som mulig eller til et avtalt tidspunkt.

Les også

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no