HjemAktueltForebygging av vold mot de minste er viktigere enn noen gang

Forebygging av vold mot de minste er viktigere enn noen gang

Antall innmeldte saker til Kripos hvor det er mistanke om vold mot spedbarn, har økt med over 60 prosent fra 2022 til 2023. Vi i Stine Sofies Stiftelse er alvorlig bekymret for utviklingen, og mener forebyggende arbeid er viktigere enn noen gang.

Illustrasjon av baby som sover.

Bekymret for utviklingen

På Nasjonal erfaringskonferanse i regi av Stine Sofies Stiftelse ble det onsdag 5. juni presentert nye tall for innmeldte saker der det er mistanke om vold/påførte skade på de minste barna. Fra 2022 til 2023 har antall innmeldte saker økt med over 60 prosent.

– Vi i Stine Sofies Stiftelse er bekymret for utviklingen da de yngste barna utsettes for den mest alvorlige volden, med størst skader i både omfang og varighet, sier Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Se innslaget fra NRK Dagsrevyen 21.

Alle politidistrikt er pålagt å melde inn slike saker, og Kripos følger alle disse sakene tett og bistår politidistriktene med å opprettholde nødvendig kvalitet i etterforskningen av disse sakene.

Tone Emilie Spinnangr, rådgiver i Stine Sofies Stiftelse
Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse

Etterlyser mer ressurser

Deltakerne på konferansen, som samlet flere enn 150 helsepersonell fra hele landet, har til felles at de jobber målrettet for å forebygge vold mot spedbarn gjennom oppfølging av blivende og nybakte foreldre med Stine Sofie Foreldrepakke.

Nå etterlyser Tone Emilie økte ressurser til forebyggende arbeid hos helsetjenesten.

–Denne utviklingen viser at forebygging av vold mot de minste er viktigere enn noen gang, sier Tone Emilie.

Flere spedbarn døde etter samsoving – les saken fra NRK her.

Spinnangr mener økte ressurser både til helsetjenesten og politiet er avgjørende slik at man forebygger vold og overgrep mot barn, men også sikrer grundig etterforskning. 

– Når et barn dør uventet skylder vi barnet og foreldrene å finne ut hva som har skjedd. Derfor er det viktig at politiet blir koblet på og får gjort gode undersøkelser.

Hun legger til:

– Det handler ikke om mistanke mot foreldre, men om omtanke for barnet.

Om Stine Sofie Foreldrepakke

Det er et gratis informasjonsprogram som er rettet mot blivende/nybakte foreldre, og brukes av helsepersonell i viktige samtale med foreldrene før/under/etter fødsel. Helsepersonell gir konkrete verktøy og kvalitetssikret informasjon til foreldrene for å håndtere krevende situasjoner som alle småbarnsforeldre kan møte. Målet er å styrke foreldrene i sin nye rolle.