HjemVårt arbeidJuridisk arbeidFNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

FNs barnekonvensjon artikkel 19  og 39 gir alle barn i Norge rett til å bli beskyttet mot vold og  de barna som har opplevd vold har rett til hjelp. 

Stine Sofies Stiftelse jobber hver dag for at alle barn, uansett om du er nyfødte eller ungdom,  rik eller fattig, om du bor  med dine foreldre eller i fosterhjem,  nord eller sør i landet – ja, kort sagt, at alle barn skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Alle barn har rett til beskyttelse mot vold! 

Her kan du lese mer om hvilke plikter vi voksne har for å oppfylle barns rett til beskyttelse mot vold. 

Regjeringen har en egen side med mer informasjon om Barnekonvensjonen. Her finner du konvensjonen i sin helhet samt kortversjon og plakater.

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

rgedfh

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Målet med senteret er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap.

Finn ut mer om stine Sofie Senteret: FNs barnekonvensjon