HjemVårt arbeidJuridisk arbeidSlik påvirker vi lover og regelverk

Slik påvirker vi lover og regelverk

Vi jobber for å endre lovverket slik at utsatte barn og deres nærmeste skal ivaretas på best mulig måte. Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vi er en viktig og modig stemme for barna!

Slik jobber vi for å endre lover og regler til det beste for barn:

  • Hvert år leverer vi høringsuttalelser på en rekke områder relatert til tematikken vold og overgrep mot barn.
  • Vi påvirker politikken for å bedre å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.
  • Vi har jevnlig møter med politikere både på lokalt og nasjonalt nivå, er aktive lobbyister, og du ser og hører oss som en aktiv stemme i samfunnsdebatten.

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

rgedfh

Stine Sofie Senteret

Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for volds- og overgrepsutsatte barn og unge. Målet med senteret er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap.

Finn ut mer om stine Sofie Senteret: Slik påvirker vi lover og regelverk