HjemVårt arbeidBarnas Havarikommisjon

Barnas Havarikommisjon

I 2022 etablerte vi Barnas Havarikommisjon sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Stine Sofies Stiftelse har i snart 25 år jobbet for å styrke barns rettssikkerhet. På veien har vi erfart at det finnes mange blindsoner, og at barn sjelden blir hørt i prosessene. Barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep har et for dårlig rettsvern.Gjennom arbeidet til Barnas Havarikommisjon skal vi belyse og gi konkrete innspill på problemstillingene barn og unge står i. Barnas Havarikommisjon vil være barnas juridiske stemme inn til politikerne.

Rapporten fra 2024

I 2024-rapporten tar vi opp problemstillinger knyttet til vold mot de minste samt de aller minste barnas troverdighet i rettssystemet.

Les online Les som Pdf

Rapporten fra 2023

Rapporten fra 2023 ser nærmere på konsekvensene for barn som lever på kode 6, bruken av omvendt voldsalarm samt hvordan meklingsordningen for samvær etter vold kan bli bedre til det beste for barnet.

Les som Pdf

Barnas Havarikommisjon utarbeider en årlig rapport som:

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.