Trøstetrappa

Det er ulikt hvor mye støtte og trøst babyer trenger for å finne roen. Noen ganger er et det nok at barnet ser deg, for å vite at du er der. Andre ganger er maks støtte, som sutt og byssing nødvendig for å stilne gråten. Prøv dere frem og se hvor mye barnet ditt trenger i ulike situasjoner. Da vil barnet etterhvert lære at mamma og pappa hjelper meg når ting er vanskelig. Sammen finner dere ut av det!

.

Begrepet Trøstetrappa er introdusert av Inger Pauline Landsem i boka En bedre start - for deg og din baby.

Å gi trøst etter behov og begrepet trøstbarhet er hentet fra følgende litteratur:
- Nettstedet helsestasjonstjenesten.no (2019) Nettstedet drives av Spedbarnsnettverket og RBUP Øst og Sør
- Vurdering av nyfødte barns adferd (2013) av T. Berry Barazelton og J. Kevin Nugent
- En bedre start- for deg og din baby (2012) av Inger Pauline Landsem og Stig Brøndbo

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å laste ned appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.