HjemAktuelt–Kan snakke om vanskelige tema på «hjertespråket»

–Kan snakke om vanskelige tema på «hjertespråket»

Informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke er nå tilgjengelig på tre samiske språk. Målet er at enda flere småbarnsforeldre får konkrete verktøy til å håndtere krevende situasjoner.

Det å bli foreldre oppleves veldig forskjellig fra person til person. Mange kjenner på både kaos og lykke. Dessverre kan noen foreldre oppleve at foreldrerollen ikke blir det de har sett for seg. I verste fall kan det lede til utrygge situasjoner for barnet.

—Vi har alltid visst at det blir utøvd vold, men vi har ikke hatt verktøyene til å snakke om det før nå, sier Jill-Trude Mikalsen, ledende helsesykepleier på helsestasjonen i Lakselv i Finnmark. 

For alle småbarnsforeldre

På helsestasjonen har de brukt informasjonsprogrammet Stine Sofie Foreldrepakke, et universelt informasjonsprogram for blivende og nybakte foreldre siden 2022. Målet er å styrke foreldrene i deres nye rolle. 

Programmet brukes derfor i viktige samtaler med foreldrene. Og helsestasjonen er godt fornøyde.

— Stine Sofie Foreldrepakke tar for seg alle aspektene som kan føre til vold. Det har vi manglet før. Og vi kan få til gode samtaler med programmet. Det blir likt for alle foreldrene, sier hun. 

Jill-Trude Mikalsen
Jill-Trude Mikalsen ved Lakselv helsestasjon.

Stine Sofie Foreldrepakke tar opp viktige temaer som spedbarnsgråt, trygg trøst, søvnmangel, egen barndom og parforhold. 

—Stine Sofie Foreldrepakke inneholder temaer som vi tar opp i konsultasjonene på helsestasjonen uansett. Dette kan være dagligdagse utfordringer som småbarnsforeldre møter hver dag, men som i verste fall kan eskalere, sier Jill-Trude. 

—Programmet er lett å introdusere til foreldre og lett å ta i bruk her på helsestasjonen. Det er rett og slett «spot on». 

Kan snakke på «hjertespråket»

Lise Kathrine Guttorm er samisktalende helsesykepleier ved helsestasjonen i Lakselv. Hun bruker Stine Sofie Foreldrepakke i samtaler med nybakte foreldrene på både norsk og samisk, og setter stor pris på at materiellet nå er tilgjengelig på tre samiske språk. 

Som mor selv, vet jeg at man snakker lite om følelser i den samiske kulturen. Man skal ikke være til bry, men være sterk. Det gjør det vanskelig nok å snakke om følelser, selv uten morsmålet. Da er det ekstra fint å kunne snakke sammen på «hjertespråket» med foreldrene vi møter, sier hun. 

Lise Kathrine Guttorm, samisktalende helsesykepeleier ved Lakselv helsestasjon.

Stine Sofie Foreldrepakke tilbys på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Fra før av er informasjonsprogrammet tilgjengelig på både norsk, engelsk, polsk og arabisk. 

Skal nå ut til flest mulig

Formålet med samtalene er at helsepersonell gir foreldrene konkrete strategier og verktøy for å håndtere krevende situasjoner som alle småbarnsforeldre kan møte. 

­—Målet med informasjonsprogrammet er å styrke foreldrene i sin nye rolle, og gi både barn og foreldre en trygg start på det nye livet, forklarer Tone Emilie L. Spinnangr, barnesykepleier og ansvarlig for Stine Sofie Foreldrepakke i Stine Sofies Stiftelse.

Tone Emilie L. Spinnangr, barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

—Oversettelsene gjør at samisktalende småbarnsforeldre selv kan velge hvilket språk de ønsker å motta trygg og viktig informasjon på, sier hun.

Viktig å samtale tidlig 

Stine Sofie Foreldrepakke bygger på viktige temaer som alle småbarnsforeldre møter, utformet som 10 smarte tips. Jill-Trude trekker gjerne frem tips 1: snakk om egen barndomsom særlig viktig. 

—Tipset gir rom for mange gode samtaler. Det er universelt, og gir referanse til det å være foreldre.

På helsestasjonen i Lakselv tar de informasjonsprogrammet i bruk så tidlig som mulig i svangerskapet.

—Hvis vi begynner samtalene med foreldrene tidlig, kan vi klare å få til refleksjoner rundt egenopplevd vold. Ofte er de blivende foreldrene ikke klar over at det er vold de har opplevd, sier Jill-Trude. 

—Vi har stort fokus på trygg tilknytning. «Det du fikk for lite av som barn, kan du ikke få nok av som voksen». Mødre som ikke blir forstått og bekreftet som barn, kan komme til å streve med frykten for å ikke være god nok, sier hun og legger til at de får god hjelp gjennom Stine Sofie Foreldrepakke til å avdekke behov.

—Stine Sofie Foreldrepakke gir kunnskap til foreldrene som gjør at de forstår sine egne reaksjoner og handlingsmønster, og først da – når man skjønner hvorfor man reagerer som man gjør – kan man endre seg og gjøre noe med det, sier hun. 

Konkrete verktøy

Helsesykepleierne trekker også frem Oh-shit planen som et godt verktøy i dialogen med foreldre. Der kan de sammen kartlegge hvem foreldrene kan ringe og be om hjelp når det blir for krevende. Det syntes Tone Emilie i Stine Sofies Stiftelse er flott.

—Vi vet ikke hvilke foreldre som kan være i ferd med å «klikke». Derfor er det viktig å nå ut til alle småbarnsforeldre med viktig informasjon og konkrete verktøy. 

—Målet er at alle småbarnsforeldre kan motta trygg og god informasjon fra helsepersonell om temaer som er universelle og viktige i småbarnsfasen, uavhengig av etnisitet og bakgrunn, sier hun.

Bilder fra opplæringen

Bilder fra NRK

Kom i gang med Stine Sofie Foreldrepakke

Her er 10smarte tips!

Disse treffer du på opplæring!

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.