Stine Sofie Foreldrepakke

Stine Sofie Foreldrepakke er et universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Programmets målgruppe er foreldrene til de rundt 57 000 barna som fødes i Norge hvert år – både mor og far/partner. Jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere og helsesykepleiere blir viktige aktører for å gjennomføre programmet.

Programmet er utviklet i samarbeid med helsepersonell, myndigheter og foreldre, og skal hjelpe fagfolk til å ta opp temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barsel og helsestasjonsprogrammet.

Fundamentet er 10 smarte tips som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start. De 10 tipsene er også utgangspunktet for utformingen av programmet, og fordeler seg tematisk på programmets tre deler. Det er likevel viktig å si at flere av temaene hører hjemme på tvers av de tre delene.


Dette finner du i Stine Sofie Foreldrepakke:

For foreldre

  • Nettsiden www.10smartetips.no med informasjon og gode råd innenfor hver av de 10 smarte tipsene. Her ligger det også temafilmer og veiledningsfilmer. Husk å lagre den som app på telefonen din! (Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Her finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige helseråd.)
  • «Foreldreboka» - en trykt kortversjon av appen/nettsiden.


For fagfolk

  • Manual til bruk av Stine Sofie Foreldrepakke.
  • Filmer og samtaleverktøy til bruk før fødsel, på sykehuset og på helsestasjonen etter at barnet er født.
  • Plakat med 10 smarte tips.
  • Invitasjonskort for samtale i uke 24, med fokus på at far/partner blir med på denne samtalen
  • Dukke med body til barselavdeling og helsestasjon. Budskap på body: Selv om du blir trøtt og lei, husk at du er alt for meg.

Målet er at de første samtalene starter i svangerskapsomsorgen, og at det er der «Foreldreboka» deles ut. Vi vet at det noen ganger ikke vil skje, og den røde tråden i programmet sikrer at det likevel er mulig å benytte materiellet på barsel eller på helsestasjonen etter fødsel. Alle fagfolk, på alle arenaer, får det samme materialet. Vi jobber for at programmet får en plass i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barsel og helsestasjonsprogrammet.


Foreldrepakka er helt kostnadsfri, og kan nå bestilles av helsestasjoner og sykehus. Les mer i lenken under.

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke her!

Spørsmål? Ta kontakt på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no


Les også:

‒ En gavepakke til helsepersonell

‒ Gull verdt og lett å ta i bruk

Ny rapport: – Lettere å håndtere det som er vanskelig med Foreldrepakka


Stine Sofie Foreldrepakke er et av tre tiltak i Livsløpsprogrammet – et program støttet av Gjensidigestiftelsen. Formålet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og å ivareta de voldsutsatte barna og deres omsorgspersoner.