HjemVårt arbeidStine Sofie Foreldrepakke10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Barn skal være trygge hele livet. Det starter med foreldrene og det starter allerede i svangerskapet.

Det kan være vondt og vanskelig å tenke på, men spedbarn påføres vold. Og når det skjer, så er det oftest i affekt, og som en konsekvens av mye stress, lite søvn og mye barnegråt. Krevende situsasjoner kan forebygges. Konkrete strategier for krevende situasjoner er en god start. Derfor har vi utviklet 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre. 

10 smarte tips er en del av Stine Sofie Foreldrepakke, et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre fra Stine Sofies Stiftelse. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

I 10 smarte tips får både begge foreldre gode råd og veiledning før fødsel, når barnet er født og i tiden etterpå. Her er også konkrete verktøy som kan hjelpe når foreldrerollen oppleves som stressende og tips til hvor foreldre kan søke hjelp.

Frustrasjon og avmakt er normalt. Les mer i tips 6 .

De 10 tipsene fordeler seg tematisk på programmets tre deler (før, under og etter fødsel). Det er likevel viktig å si at flere av temaene hører hjemme på tvers av de tre delene. 

Disse skal brukes til viktige samtaler mellom foreldre og helsepersonell før, under og etter fødsel. Målet er å styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Barn gråter for å få hjelp. Se vår sjekkliste for gråt og les mer i tips 5.

Tipsene passer også for mor eller far som er alene med barnet.

Nyttige resurser
Les også