Stine Sofie Foreldrepakke er et universelt informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet.

Programmets målgruppe er foreldrene til de rundt 53 000 barna som fødes i Norge hvert år – både mor og far/partner. Jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere og helsesykepleiere blir viktige aktører for å gjennomføre programmet.

Programmet er utviklet i samarbeid med helsepersonell, myndigheter og foreldre, og skal hjelpe fagfolk til å ta opp temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barsel og helsestasjonsprogrammet.

Vil du vite mer om Stine Sofie Foreldrepakke?
Kontakt oss på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.noStine Sofie Foreldrepakke brukes på tre ulike arenaer:

Det er stort sett sykehus og helsestasjoner som bestiller materiell fra Stine Sofie Foreldrepakke.

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

10 smarte tips er en del av Stine Sofie Foreldrepakke og tar opp temaer som alle blivende og nybakte foreldre kan møte på. Her finner du alle 10 tipsene samlet på ett sted.

Tipsene som alle småbarnsforeldre kan behøve

Fundamentet i Stine Sofie Foreldrepakke er 10 smarte tips som skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. De 10 tipsene er også utgangspunktet for utformingen av programmet, og fordeler seg tematisk på programmets tre arenaer; før, under og etter fødsel. En rekke av temaene og tipsene er likevel nyttige på flere av arenaene.

Nyttige resurser
Aktuelt
Nyttige ressurser