På helsestasjoner, sykehus og legekontorer er det mange oppgaver som skal løses i løpet av kort tid, og det er en rekke anbefalinger i nasjonale retningslinjer i oppfølgingen av blivende og nybakte familier som skal svares ut.

Å sette av tid til å gå i gang med nye initaitv kan iblant virke krevende i en hektisk arbeidshverdag.

Da er det fint å vite at din arbeidsplass kan få hjelp og støtte til å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke.

‒ En del av prosedyren på sykehuset
media

Stine Sofie Foreldrepakke er et nasjonalt og kostnadsfritt informasjonsprogram som skal hjelpe og styrke blivende og nybakte foreldre.

Ved å gi informasjon og verktøy til å håndtere krevende situasjoner, skal programmet gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

Stine Sofie Foreldrepakke skal hjelpe deg som helsepersonell til å ta opp viktige temaer som allerede er nedfelt i gjeldende retningslinjer.

Slik kom helsesykepleieren i gang
media

Dere kan komme igang ved å bestille

Ta kontakt på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no for mer informasjon og veiledning. Vi tilbyr også relevant undervisning på høyskoler og universiteter. Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke.

Bestill materiell her
media

Jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere, helsesykepleiere og fysioterapeuter er i en unik posisjon til å bruke Stine Sofie Foreldrepakke som et nyttig verktøy i de viktige samtalene de har med alle foreldre.

Å gjennomføre vanskelige samtaler med foreldre, krever både tid, rutiner og ikke minst øvelse.

Likevel er det ofte lettere å gå i gang dersom man får veiledning og finner rette måten for sin arbeidsplass.

Kontakt oss for å komme igang
media

Vil du bli en ressursperson for bruk av Stine Sofie Foreldrepakke for din arbeidsplass? Du får god veiledning og støtte fra oss i Stine Sofies Stiftelse.

Bli med på et av våre opplæringswebinarer i september eller oktober. Nå har vi også webinarene klare for november og desember!
Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke her
media