På helsestasjoner, sykehus og legekontorer er det mange oppgaver som skal løses i løpet av kort tid, og det er en rekke anbefalinger i nasjonale retningslinjer i oppfølgingen av blivende og nybakte familier som skal svares ut.

Å sette av tid til å gå i gang med nye initaitv kan iblant virke krevende i en hektisk arbeidshverdag.

Da er det fint å vite at din arbeidsplass kan få hjelp og støtte til å ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke.

‒ En del av prosedyren på sykehuset
media

Stine Sofie Foreldrepakke er et nasjonalt og kostnadsfritt informasjonsprogram som skal hjelpe og styrke blivende og nybakte foreldre.

Ved å gi informasjon og verktøy til å håndtere krevende situasjoner, skal programmet gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

Stine Sofie Foreldrepakke skal hjelpe deg som helsepersonell til å ta opp viktige temaer som allerede er nedfelt i gjeldende retningslinjer.

Slik kom helsesykepleieren i gang
media

Dere kan komme igang ved å bestille

Ta kontakt på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no for mer informasjon og veiledning.

Vi holder også felles digitale opplæringswebinar - klikk på datoen som passer og meld deg på:

Vi tilbyr også relevant undervisning på høyskoler og universiteter. Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke.

Bestill materiell her
media

Jordmødre, leger, sykepleiere, barnepleiere, helsesykepleiere og fysioterapeuter er i en unik posisjon til å bruke Stine Sofie Foreldrepakke som et nyttig verktøy i de viktige samtalene de har med alle foreldre.

Å gjennomføre vanskelige samtaler med foreldre, krever både tid, rutiner og ikke minst øvelse.

Likevel er det ofte lettere å gå i gang dersom man får veiledning og finner rette måten for sin arbeidsplass.

Kontakt oss for å komme igang
media

Vil du bli en ressursperson for bruk av Stine Sofie Foreldrepakke for din arbeidsplass? Du får god veiledning og støtte fra oss i Stine Sofies Stiftelse.

Les mer om Stine Sofie Foreldrepakke her
media