Til deg som er helsepersonell


Stine Sofie Foreldrepakke er et nasjonalt og kostnadsfritt informasjonsprogram som skal hjelpe og styrke blivende og nybakte foreldre. Ved å gi informasjon og verktøy til å håndtere krevende situasjoner, skal programmet gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

Stine Sofie Foreldrepakke er utviklet i samarbeid med helsepersonell og foreldre, og skal hjelpe deg som helsepersonell til å ta opp viktige temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barselomsorgen og helsestasjonsprogrammet.

Meld deg på opplæring


Programmets målgruppe er foreldrene til de rundt 57 000 barna som fødes i Norge hvert år – både mor og far/partner/medmor. Helsepersonell er i en unik posisjon til å gjennomføre informasjonsprogrammet, og kan dokumentere i journalsystemet hva slags informasjon som er gjennomgått.

Fundamentet i programmet er 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre, og programmet inkluderer materiell ment for foreldrene og for deg som helsepersonell. Informasjonen passer fra før fødsel og frem til barnet er to år.


Bestill materiell her

Her får du en oversikt over materiellet i Stine Sofie Foreldrepakke. Alt materiellet er gratis.


Veilederen

Veileder til helsepersonell er informasjon om hvordan du kan ta i bruk Stine Sofie Foreldrepakke i samtale med blivende og nybakte foreldre på din arbeidsplass. Du kan trykke i midten av bildet og bla gjennom den i fullskjerm. Da vil du også få mulighet til å laste ned dokumentet øverst i venstre hjørne. Du kan også lese og laste ned via lenka under.

Last ned veilederenSjekkliste for helsepersonell

Vi har laget en egen sjekkliste for deg som helsepersonell som gjengir stegene for veiledning. Sjekklisten kan med fordel brukes som en huskeliste før eller underveis i samtalene med foreldrene i svangerskapsomsorgen, barsel og nyfødtintensiv og på helsestasjonen etter fødsel.

Last ned sjekklisten


Foreldreboka 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Foreldreboka er en kortversjon av alle 10 tipsene.

I boka finner du informasjon, tips og råd knyttet til de 10 tipsene. Du kan trykke i midten av bildet og bla gjennom den i fullskjerm. Da vil du også få mulighet til å laste ned dokumentet øverst i venstre hjørne. Du kan også lese og laste ned via lenka under.

Husk at alle tipsene også er tilgjengelige i fullversjon på nettsiden 10 smarte tips. Nettsiden er mobiltilpasset og kan brukes på smarttelefoner og nettbrett, og skal brukes istedenfor appen.

Last ned foreldreboka


Foreldreboka er også tilgjengelig på engelsk og polsk.

Engelsk versjon

Polsk versjon


Plakat med 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Vi har laget en egen plakat med oversikt over de 10 smarte tipsene til alle småbarnsforeldre. Denne kan henges opp på samtalerom og er et fint utgangspunkt for samtale.

Last ned plakatenInvitasjonskort for samtale med mor og far

Vi har laget et eget invitasjonskort til bruk for samtaler på helsestasjonen. Det inneholder en ekstra oppfordring om å ta med far eller partner.

Last ned invitasjonskortet


Nettside 10smartetips.no

Nettsiden inneholder alle tipsene i fullversjon Den er mobiltilpasset og kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Nettsiden erstatter appen "10smaretips til alle småbarnsforeldre".

Døgnklokke

Et verktøy for å registrere barns søvn, våkenhet og gråt.

Døgnklokka (digital versjon)

Døgnklokka (papirversjon)Temafilmer

Det finnes ulike filmer i Stine Sofie Foreldrepakke. Tre av dem er temafilmer - én tilhørende svangerskapet, én tilhørende tiden på sykehuset, og én tilhørende den første småbarnstiden. Filmene er laget som et hjelpemiddel i samtalen mellom helsepersonell og foreldre, og i tillegg til å forklare, så stiller filmene en rekke spørsmål som kan brukes i samtalen.Alle filmene ligger tilgjengelig i Filmarkivet på www.10smartetips.no (rett under tipsene). Du finner også filmene på engelsk og polsk ved å velge engelsk eller polsk som språk på siden.


Informasjonsmateriell for Foreldresupport 116 123

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Foreldresupport er en del av Stine Sofie Foreldrepakke og er et samarbeidsprosjekt mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse Hjelpetelefonen. Du finner mer informasjon om tjenesten på www.foreldresupport.no. Under finner du lenke til en plakat og en informasjonsflyer som kan printes ut.

Last ned plakat

Last ned flyer
Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å besøke nettsiden 10smartetips.no.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.