Til deg som er helsepersonell


Stine Sofie Foreldrepakke er et nasjonalt informasjonsprogram som skal hjelpe og styrke blivende og nybakte foreldre. Ved å gi informasjon og verktøy til å håndtere krevende situasjoner, skal programmet gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. Det er helt kostnadsfritt å bestille materialet.

Stine Sofie Foreldrepakke er utviklet i samarbeid med helsepersonell, myndigheter og foreldre, og skal hjelpe deg som helsepersonell til å ta opp viktige temaer som allerede er nedfelt i retningslinjene for svangerskapsomsorgen, barselomsorgen og helsestasjonsprogrammet.

Programmets målgruppe er foreldrene til de rundt 57 000 barna som fødes i Norge hvert år – både mor og far/partner/medmor. Helsepersonell er i en unik posisjon til å gjennomføre informasjonsprogrammet, og kan dokumentere i journalsystemet hva slags informasjon som er gjennomgått.

Stine Sofie Foreldrepakke består av nettsiden "10 smarte tips til alle småbarnsforeldre" og ei egen foreldrebok. Dette er først og fremst til foreldrene, mens det for dere som helsepersonell finnes en egen veileder for hvordan dere kan ta i bruk foreldrepakka i samtale med blivende og nybakte foreldre, samt en rekke filmer, en plakat, invitasjonskort, ei dukke til sykehuset og den nettsiden du er på nå. Her inne finner du den samme informasjonen som du finner i appen.

Informasjonen passer fra før fødsel og frem til barnet er to år.

Bestill materiell her

Her får du en oversikt over materiellet i Stine Sofie Foreldrepakke. Alt materiellet er gratis.


Veilederen

Veileder til helsepersonell er informasjon om hvordan du kan ta i bruk foreldrepakka i samtale med blivende og nybakte foreldre. Du kan trykke i midten av bildet og bla gjennom den i fullskjerm. Da vil du også få mulighet til å laste ned dokumentet øverst i venstre hjørne. Du kan også lese og laste ned via lenka under.

Last ned veilederenSjekkliste for helsepersonell

Vi har laget en egen sjekkliste for helsepersonell som gjengir stegene for veiledning. Sjekklisten kan med fordel brukes som en huskeliste før eller underveis i samtalene med foreldrene i svangerskapsomsorgen, barsel og nyfødtintensiv og på helsestasjonen etter fødsel.

Last ned sjekklisten


Foreldreboka 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Foreldreboka er en kortversjon av appen. Her er det informasjon, tips og råd under de 10 tipsene som er fundamentet i Stine Sofie Foreldrepakke. Du kan trykke i midten av bildet og bla gjennom den i fullskjerm. Da vil du også få mulighet til å laste ned dokumentet øverst i venstre hjørne. Du kan også lese og laste ned via lenka under.

Last ned foreldrebokaPlakat med 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Vi har laget en egen plakat med oversikt over de 10 smarte tipsene til alle småbarnsforeldre, som ligger til grunn for det faglige innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke.

Last ned plakatenInvitasjonskort for samtale med mor og far

Vi har laget et eget invitasjonskort til bruk for samtaler på helsestasjonen. Det inneholder en ekstra oppfordring om å ta med far eller partner.

Last ned invitasjonskortetDøgnklokke

Et verktøy for å registrere barns søvn, våkenhet og gråt.

Last ned døgnklokkaInformasjonsmateriell for Foreldresupport 116 123

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Foreldresupport er en del av Stine Sofie Foreldrepakke og er et samarbeidsprosjekt mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse Hjelpetelefonen. Du finner mer informasjon om tjenesten på www.foreldresupport.no. Under finner du lenke til en plakat og en informasjonsflyer, dersom du selv ønsker å printe det ut.

Last ned plakat for Foreldresupport

Last ned flyer for ForeldresupportTemafilmer

Det finnes ulike filmer i Stine Sofie Foreldrepakke. Tre av dem er temafilmer - én tilhørende svangerskapet, én tilhørende tiden på sykehuset, og én tilhørende den første småbarnstiden. Filmene er laget som et hjelpemiddel i samtalen mellom helsepersonell og foreldre, og i tillegg til å forklare, så stiller filmene en rekke spørsmål som kan brukes i samtalen. Filmene ligger i foreldreappen (se under), men for visning på PC på helsestasjon eller sykehus, kan det være fint å hente de opp her fra nettsiden.

Her kan du se og vise temafilmeneVeiledningsfilmer

Det finnes også tre veiledningsfilmer. Èn om trøst, én om promp og én om rap. Filmene er demonstrasjonsfilmer for ulike teknikker, og viser teknikkene utført på en baby. Filmene ligger i foreldreappen (se under), men for visning på PC på helsestasjon eller sykehus, kan det være fint å hente de opp her fra nettsiden.

Her kan du se og vise veiledningsfilmeneNettsiden 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Du finner også all informasjon, filmer og verktøy på nettsiden 10 smarte tips. Den er laget som et daglig verktøy for blivende og nybakte foreldre, men kan også være nyttig for helsepersonell. Denne kan lagres som en app på hjemskjermen på din mobil.


Dukke med body: "Selv om du er trøtt og lei, husk at du er alt for meg!"

Denne dukken er et godt verktøy for å demonstrere ulike trøsteteknikker og hva man skal gjøre hvis man blir frustrert med et gråtende barn i armene. Dukkens hode pendler frem og tilbake, og gir grunnlag for å snakke om faren ved å riste et barn. Vi deler ut en dukke kostnadsfritt per avdeling/helsestasjon, maksimalt to ved store avdelinger med mange ansatte. Hvis det er behov for flere dukker, kan de kjøpes til kostpris fra oss. Kontakt oss på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no for forespørsel og mer informasjon.

    Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å laste ned appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

    Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.