Bestilling av Stine Sofie ForeldrepakkeStine Sofie Foreldrepakke skal som hovedregel brukes på tre ulike arenaer:

  • Svangerskapsomsorgen
  • Barsel og nyfødtintensiv
  • Helsestasjonsprogrammet etter fødsel

Det innebærer at det er sykehus og helsestasjon som vil være bestiller i de fleste tilfeller. Når du bestiller på vegne av ditt sykehus eller din helsestasjon, vil du kostnadsfritt få tilsendt både materiell som skal brukes av helsepersonell, og foreldreboka 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre, som skal deles ut til blivende eller nybakte foreldre. Noen vil få boka i svangerskapet, mens andre får den på sykehuset eller etter fødsel. Siden det går en rød tråd gjennom hele programmet, kan det tas i bruk på én eller flere av arenaene.

Både helsestasjoner og sykehus kan bestille foreldrebøker, plakater og veileder for helsepersonell. I tillegg kan helsestasjoner bestille invitasjonskort til bruk for samtale rundt uke 24. Dukke med body er først og fremst til barsel, men kan også bestilles av helsestasjoner. Når du bestiller materiell til Stine Sofie Foreldrepakke, får du samtidig mulighet til å bestille plakater fra Foreldresupport 116 123.


Stine Sofie Foreldrepakke er helt kostnadsfritt. Du bestiller materiellet ved bruk av lenka under. Vi samler opp og sender ut bestilt materiell to ganger i måneden. Det blir ikke lenger sendt ut materiell automatisk til de som tidligere har bestilt. Går du tom og trenger mer, benytter du samme bestillingslenke igjen.

Bestill materiell til Stine Sofie Foreldrepakke her!

Har du spørsmål? Ta kontakt med ansvarlig for Stine Sofie Foreldrepakke, Tone Emilie Spinnangr, på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å laste ned appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.