Bestilling av Stine Sofie ForeldrepakkeStine Sofie Foreldrepakke skal som hovedregel brukes på tre ulike arenaer:

  • Svangerskapsomsorgen
  • Barsel og nyfødtintensiv
  • Helsestasjonprogrammet etter fødsel

Det innebærer at det er sykehus og helsestasjon som vil være bestiller i de fleste tilfeller. Når du bestiller på vegne av ditt sykehus eller din helsestasjon, vil du kostnadsfritt få tilsendt både materiell som skal brukes av helsepersonell, og foreldreboka 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre, som skal deles ut til blivende eller nybakte foreldre. Noen vil få boka i svangerskapet, mens andre får den på sykehuset eller etter fødsel. Siden det går en rød tråd gjennom hele programmet, kan det tas i bruk på én eller flere av arenaene.

Både helsestasjoner og sykehus får tilsendt foreldrebøker, plakater og veileder for helsepersonell. I tillegg vil helsestasjoner få tilsendt invitasjonskort til bruk for samtale i uke 24, mens sykehus får tilsendt dukke med body til bruk i demonstrasjoner.Stine Sofie Foreldrepakke er helt kostnadsfritt, og bestilles ved å sende en e-post til foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no. Når du bestiller på vegne av din helsestasjon eller ditt sykehus, må du oppgi følgende informasjon i e-posten:

  • Navn på institusjon
  • Gateadresse og postnummer/sted (leveres som dør-til-dør-pakke)
  • Kontaktperson
  • E-post og telefonnummer
  • Antall fødsler i året
  • Ønsket intervall på utsending (én gang i året, hvert halvår etc.)

Per nå håndteres bestillingen manuelt, mens utsendingen håndteres av en av våre samarbeidspartnere.

Har du spørsmål? Ta kontakt med ansvarlig for Stine Sofie Foreldrepakke, Tone Emilie Spinnangr, på foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no


Send e-post til foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å laste ned appen 10 smarte tips til alle småbarnsforeldre.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.