Deltok du på vårt lunsjwebinar 20. mars?

Her finner du presentasjonen som ble vist.

Vil du bli med på opplæring?
Dato, lokasjon og pris får du ved å klikke på ønsket sted:

Du kan også se webinaret om igjen:

Gå til webinaret her
media

Hva er Stine Sofie Barnehagepakke?

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplæringsprogram som skal gi dere ansatte kunnskap, tro og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og lett å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Så langt har 1 100 barnehager tatt i bruk Stine Sofie Barnehagepakke.

Se video: dette er erfaringene fra Bodø
media

Slik gjennomføres opplæringen

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke gjennomføres både i felles samlinger, med hjelp av nettressurser og selvstendig i barnehagen.

To i hver barnehage skal delta på tre opplæringssamlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og at tematikken arbeides med systematisk over tid.

Barnehagene som deltar får undervisningsmateriell til bruk i barnehagene, og tilgang til veiledning fra de barnehagefaglig rådgiverne i Stine Sofies Stiftelse.

Les hva deltakerne selv sier
media
Jeg har jobbet i barnehage i 33 år og vært på utrolig mye kurs og foredrag. Jeg vil bare takke for en veldig god dag. Dere balanserer alvor og humor inn i en tematikk som er forholdsvis tung og vanskelig.

Innholdet var meget bra og dere hadde gode veksler på video, snakk, case – ja, dagen hadde gode praktiske eksempler på hvordan vi kunne jobbe videre «hjemme».

Nina Hermanrud, styrer i Bjørnsgård barnehage

media

Her finner du oss i 2024:

I år har vi opplæring på følgende steder

Klikk på ønsket sted og få mer informasjon om tidspunkt, lokasjon og pris.

Skal vi komme til din kommune eller by
?
Send oss en e-post så tar vi kontakt!

Les mer om programmet
media

Skal skape en varig endring

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å gi en varig endring i måten barnehageansatte håndterer bekymringer for et barn på. Kunnskap og trygghet til å vite hva barnehageansatte skal se etter og hvordan de skal handle, er selve grunnlaget for utformingen av Stine Sofie Barnehagepakke.

I prosjektrapporten og evalueringen av piloten vi gjennomførte i 2020 kan du lese mer om det langsiktige perspektivet som ligger bak Stine Sofie Barnehagepakke og har bidratt til utformingen av programmet slik det gjennomføres i dag.

Lanserte nytt program for barnehager
media

Unikt forskningssamarbeid

Høsten 2022 startet vi et samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) som skal forske på langtidseffekten av opplæringen. Tilsammen 230 barnehager i Vestfold og Telemark samt Innlandet fylket deltar i forskningsprosjektet som varer i 18 måneder.

Hva behøver barnehageansatte for å bli tryggere til se etter tegn og symptomer, dele bekymringer, melde fra og stå i krevende situasjoner rundt barnet, barnehagen og ikke minst seg selv.

De første resultatene kommer våren 2024.

Hør radioinnslaget på NRK Innlandet (11.05.22)
media