Hva er Stine Sofie Barnehagepakke?

Stine Sofie Barnehagepakke er et opplærings-program som skal gi dere ansatte kunnskap, tro og mulighet til å avdekke og handle ved mistanke om at et barn i barnehagen er utsatt. Innholdet er utviklet av pedagoger i Stine Sofies Stiftelse, og lett å ta med tilbake til hverdagen i barnehagen.

Så langt har 800 barnehager tatt i bruk Stine Sofie Barnehagepakke.

Dette er opplæringsprogrammet!
media

Unikt forskningssamarbeid

Vi vet fremdeles for lite om omfanget av vold og overgrep mot barn, og om hvordan
vi kan hjelpe de voldsutsatte barna. Derfor utvikler og finansierer Stine Sofies Stiftelse
forskningsprosjekter for å være en viktig leverandør av kunnskap.

Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) skal vi undersøke effekten
av Stine Sofie Barnehagepakke hos de barnehageansatte. Hva behøver barnehageansatte for å bli tryggere til se etter tegn og symptomer, dele bekymringer, melde fra og stå i krevende situasjoner rundt barnet, barnehagen og ikke minst seg selv.

Hør en styrer fortelle fra sin barnehage
media

Slik gjennomføres forskningen

Denne høsten går vi igang med opplæring av ansatte i 225 barnehager i Vestfold, Telemark og Innlandet. Undervisningen vil foregå som normalt for barnehagene. I tillegg vil de ansatte svare på tre spørreskjemaer mellom september 2022 og august 2023.

Ved å sammenstille resultater fra barnehager som har mottatt opplæring, med barnehager som ikke har mottatt opplæringen, vil FHI kartlegge eventuelle endringer hos de ansatte.

De første resultatene er forventet høsten 2023.

Hør intervjuet med NRK Innlandet (11.05.22)
media

Les tilbakemeldingen fra en styrer som deltok:

Jeg har jobbet i barnehage i 33 år og dermed vært på utrolig mye kurs og foredrag. Jeg vil bare takke for en veldig god dag. Dere balanserer alvor og humor inn i en tematikk som er forholdsvis tung og vanskelig. Jeg syns innholdet var meget bra og dere hadde gode veksler på video, snakk, case – ja dagen hadde gode praktiske eksempler på hvordan vi kunne jobbe videre «hjemme».

Nina Hermanrund, styrer i Bjørnsgård barnehage

media