Styrker ansatte i barnehagen

Det eksisterer flere barrierer som hindrer barnehageansatte i å handle ved bekymring for et barn. Derfor må de settes i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen. 

Stine Sofie Barnehagepakke har som mål å styrke handlingskompetansen til barnehageansatte. Det innebærer å styrke fem viktige elementer hos den enkelte ansatte.

  • Egen kunnskap om vold og overgrep mot barn
  • Personlige faktorer som mot og vilje til å handle
  • Egen tro på systemet og at det nytter å melde fra ved bekymring
  • En organisasjonskultur hvor det er aksept for å drøfte og handle ved bekymring
  • Eget verdisyn rundt barn som troverdige vitner for eget liv

Praktisk og lett å ta i bruk

Opplæring i Stine Sofie Barnehagepakke skjer både i fysiske samlinger og på nett. To fra hver barnehage skal delta på tre oppslæringssamlinger med om lag seks ukers mellomrom. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar, vanligvis en pedagog.

Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og ser til at tematikken arbeides med systematisk over tid. Barnehagene som deltar får både konkrete verktøy til bruk i barnehagen, og tilgang på veiledning fra Stine Sofies Stiftelse.

Til nå har mer enn 1 100 barnehager i Norge deltatt i Stine Sofie Barnehagepakke.

Opplegget var så utrolig praktisk. En ferdig pakke som vi kan ta med tilbake til barnehagen. 

Kathinka Narverud, styrer i Fridheim Barnehage
Ressurser
Aktuelt