HjemAktueltÅpne øyne er mer enn «å se»

Åpne øyne er mer enn «å se»

For barn som lever i utrygghet, kan barnehageansatte være deres livbøye. Barnehagen kan være barnas viktigste mulighet til å bli sett og få hjelp. Likevel vet vi at ikke alle åpne øyne er i stand til å se.


Barnehageansatte er best i verden på mye. Best på lek. Best på sang. Best på omsorg. Best på læring. Best på å skape en magisk julenisse av en tom dorull. En av de viktigste tingene barnehagene også bør være gode på, er å identifisere og handle ved bekymring om at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep

Med din støtte kan vi åpne flere øyne

Barnas mulighet til å bli sett

Hvert år utsettes 2 av 10 barn for fysisk vold, mens 1 av 8 opplever å være vitne til vold. I løpet av årene har alle barnehager voldsutsatte barn i sin barnehage. Her er barna sammen med trygge voksne i mange timer hver eneste dag. 

I barnehagen har de voldsutsatte barna en mulighet til å bli sett av trygge voksne og til å få hjelp. Men til tross for at vold eller overgrep mot barn skjer i stort omfang, er dette en problemstilling mange barnehageansatte føler at de ikke mestrer. 

Mange forteller at de blir usikre i møte med bekymringer om et barn. Men slik trenger det ikke å være

Ønsker mer kunnskap

Både pedagogstudenter og barnehageansatte oppgir at de ønsker mer kunnskap om vold og overgrep. De ønsker å føle seg tryggere på å handle riktig ved bekymring om et barn. 

I mer enn 20 år har Stine Sofies Stiftelse arbeidet med å gi barnehager mer kunnskap om vold og overgrep. Vår erfaring er at det finnes mange tilgjengelige ressurser og verktøy som barnehagene bruker for å gi ansatte mer kunnskap om vold og overgrep. 

Likevel er usikkerheten stor. De ansatte mangler tryggheten som er avgjørende for å håndtere denne type saker, og til å hjelpe de voldsutsatte barna i barnehagen

Trygghet skaper handling

Vi må ærlig innrømme at også våre enkeltstående foredrag vi har holdt i barnehager, ikke var nok til å skape den tryggheten de ansatte søkte. 

Barnehagene trenger mer. 

Vi har snakket både med assistenter, pedagoger, styrere og eiere og sett at barnehageansatte ofte har tilstrekkelig kunnskap om vold og overgrep. Utfordringene er i stedet andre barrierer som hindrer dem i å handle ved bekymring om et barn. 

Vårt mål med nytt informasjonsprogram ble derfor å styrke barnehageansattes handlingskompetanse.

Erik Oksavik spesialrådgiver i Stine Sofies Stiftelse
Erik Oksavik spesialrådgiver i Stine Sofies Stiftelse.


Barrierer hindrer handling

En annen viktig oppdagelse vi har gjort er at refleksjon over personlige faktorer som påvirker graden av trygghet. Tid til refleksjon over egne styrker og utfordringer kan bygge mot og vilje til å handle på vegne av barna. «Er det noe ved meg eller mine erfaringer i livet som hindrer meg i å våge å handle?»

Vi har også sett at enkelte ansatte har mistet tilliten til hjelpeapparatet. Det kan åpenbart være vanskelig å melde inn en bekymring dersom man ikke stoler på dem som skal hjelpe barnet videre. Vår erfaring er derfor at det er klokt å bygge relasjoner til det lokale barnevernet og andre hjelpeinstanser. Dette kan bidra til å skape den nødvendige tryggheten til å melde når det er nødvendig – og melde raskt

Styrer har viktig rolle

Ledelsen i barnehagen har det overordnede ansvaret for barna i barnehagen. De skal sørge for at ansatte føler seg trygge og ivaretatt, slik at de er i stand til å se og hjelpe barna som trenger det. 

Styrer gjør det mulig å skape et trygt arbeidsmiljø hvor ansatte kan diskutere en bekymring for et barn – og det føles helt naturlig og riktig. I vårt arbeid har vi sett hvor viktig det er at tematikken ikke bare blir drøftet på ett enkelt planleggingsmøte, men at tematikken er forberedt og jobbet med gjennom hele året. 

Øvelse er grunnleggende. Brannøvelser og førstehjelpskurs er en naturlig del av barnehagens planer, men det øves for sjeldent på håndtering av vold og overgrepssaker. Det tar tid å etablere nye vaner. Mengdetrening er derfor nødvendig. Det er også styrers ansvar

Fortjener voksne som er forberedt 

Barna fortjener voksne som tror på dem når de forteller. Det er ikke barnehageansattes oppgave å etterforske og finne ut hva som har skjedd. Deres viktigste oppgave å ta barnas ord på alvor. 

Åpne øyne handler ikke bare om å se. Det handler også om å ha nødvendig kompetanse, planene klare, lytte til barna, snakke med foreldre og barn om vold og overgrep og reflektere ved bekymringer sammen med gode og støttende kollegaer. 

Å ha åpne øyne handler om å være trygg nok til å handle riktig, og til rett tid. 

For barna er de ansatte blant de viktigste voksne i deres liv. 

Barna kan ikke vente. De må bli sett. Nå.