HjemAktueltGratis opplæring til barnehageansatte i Agder og Telemark

Gratis opplæring til barnehageansatte i Agder og Telemark

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har tildelt 2 395 000 kroner til Stine Sofies Stiftelse for å gi alle barnehageansatte i Agder og Telemark et unikt kompetanseløft. Målet er at barnehageansatte skal styrkes i å se og hjelpe barn utsatt for vold eller overgrep. 

Kristin Stokke, assisterende generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Erik Oksavik, spesialrådgiver i Stine Sofies Stiftelse, og Ingrid Vågsvoll fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør mener at prosjektet kan ha stor betydning for handlingskompetanse til alle barnehageansatte i regionen.

Styrker barnehagene

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør deler hvert år ut bidrag til allmennyttige formål i Agder og Telemark. I deres siste utdeling av tilskudd fikk Stine Sofies Stiftelse 2 395 000 kr til å gi opplæringsprogrammet Stine Sofie Barnehagepakke kostnadsfritt til barnehager i hele regionen. 

– Vold og overgrep er et tema som mange kan oppleve som både viktig og vanskelig. Ved å gi barnehagene økt handlingskompetanse innen denne tematikken, kan de ansatte bli tryggere på å møte de sårbare barna. I tillegg er målet å styrke oppvekstvillkårene til alle barn i hele distriktet, sier Kristin Stokke, assisterende generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse.

– Vi er utrolig takknemlige for denne tildelingen. Nå kan vi tilby opplæringsprogrammet kostnadsfritt til alle barnehager i Agder og Telemark, og styrke enda flere av de dyktige barnehageansatte der ute. Både i de private og de kommunale barnehagene, fortsetter Stokke. 

Ingrid Vågsvoll fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er glad for å kunne støtte prosjektet. 

– Dette er et prosjekt som vi er veldig stolte over å støtte. At denne opplæringen kan tilbys hele regionen gjør at dette prosjektet er helt i tråd med vårt formål, sier Vågsvoll.

Tilbys 400 barnehager i regionen

Opplæringen skal tilbys de nesten 400 barnehagene i Agder og Telemark, over en periode på to år, gjennom fysiske samlinger. Barnehager melder seg på samlingene som avholdes i kommunen nærmest dem, eller der det er mest praktisk for å kunne delta. 

– Barnehagene melder seg på, og sender to ansatte for å delta på tre samlinger. Disse to er styrer og én ansatt som skal ha et ekstra ansvar. Mellom og etter samlingene er det disse to som skal sørge for at det faglige innholdet fra samlingene blir iverksatt i barnehagen, og se til at tematikken arbeides med systematisk over tid, sier Erik Oksavik, spesialrådgiver i Stine Sofies Stiftelse, som oppfordrer alle barnehager i Agder og Telemark til å melde seg på

Opplæringssamlingene skal etter planen arrangeres på følgende steder:

Agder – Våren 2025
Flekkefjord – Valle – Mandal – Kristiansand – Arendal 

Telemark – Våren 2026
Åmot – Midt-Telemark (Bø) – Rjukan – Porsgrunn – Kragerø 

Stine Sofie Barnehagepakke

Stine Sofie Barnehagepakke er et unikt opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.