HjemVårt arbeidPolitisk arbeid

Politisk arbeid

Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vår jobb er å være en viktig stemme for barna!

Hvert år leverer vi høringsuttalelser på en rekke områder relatert til tematikken vold og overgrep mot barn. Vi jobber for å endre lovverket slik at utsatte barn og deres nærmeste skal ivaretas på best mulig måte, og vi påvirker politikken for å bedre å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Vi har jevnlig møter med politikere både på lokalt og nasjonalt nivå, er aktive lobbyister, og du ser og hører oss som en aktiv stemme i samfunnsdebatten.

Kontakt:

Inga Marte Thorkildsen
Samfunnskontakt/politisk rådgiver

inga.marte@stinesofiesstiftelse.no

Aktuelt

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no