HjemVårt arbeidPolitisk arbeidPolitiske resultater

Politiske resultater

Siden oppstarten i 2000 har Stine Sofies Stiftelse oppnådd mye. Det er vi stolte av. Vi har særlig jobbet med å styrke rettighetene til voldsofre, pårørende og etterlatte. Gjennom Fornærmedeutvalget var Stine Sofies Stiftelse med på å sikre fornærmede og etterlattes rettigheter i straffesaker, som rett til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling, rett til å være tilstede og til å stille spørsmål. Her finner du en oversikt over det vi har oppnådd.

Rettigheter i straffesaker

Stine Sofies Stiftelse har gjennom Fornærmedeutvalget vært med på å sikre fornærmede og etterlattes rettigheter i straffesaker, som rett til dokumentinnsyn og informasjon om sakens utvikling, rett til å være tilstede, stille spørsmål og til Victim Impact Statement. Dette er noen av endringene:

Andre endringer stiftelsen bidratt til å gjennomføre

I tillegg har Stine Sofies Stiftelse

Kontakt oss

Gratis juridisk veiledning
37 29 40 90
juridisk@stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofie Senteret
37 29 40 90 post@stinesofiesenteret.no

Andre henvendelser
 37 29 40 90 post@stinesofiesstiftelse.no

Pressekontakt
Marit Høigilt | 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no