Juridisk bistand

Å ha blitt utsatt for vold og overgrep er tøft - både for fornærmede og pårørende. En av våre viktigste jobber er å være en støtte for de som trenger det!

Det er ikke alltid lett å vite hvor og hvordan man kan søke hjelp i en krevende situasjon. Derfor er våre jurister tilgjengelige som rådgivere og veiledere når fornærmede og pårørende trenger det som mest. Hvert år arrangerer vi et pårørendeseminar for etterlatte av drepte barn. Der er fokuset på ivaretakelse og rettigheter for etterlatte. Deres erfaringer i møte med offentlige myndigheter og media har vært og er viktige innspill i vår jobb for å påvirke politikken og lovverket.


Juridisk veiledning

Dersom du mistenker at et barn har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan våre jurister gi råd om hvordan du skal gå frem. Her finner du informasjon om hva vi kan hjelpe med.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet noen av de spørsmålene våre jurister oftest får, og håper det kan være et nyttig oppslagsverk for deg som har spørsmål av juridisk art.

Les mer

Pårørendeseminar

Siden 2001 har vi hvert år samlet pårørende av drepte barn til en helg i Grimstad. Dette er det eneste tilbudet i Norge for denne gruppen.

Les mer