Juridisk veiledning

Stine Sofies Stiftelse kan å gi juridisk veiledning relatert til saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Våre jurister gir generell veiledning om:

  • Fremgangsmåte ved mistanke om vold og overgrep mot barn
  • Fornærmede, pårørende og etterlattes rettigheter i straffeprosessen og ved straffegjennomføringen
  • Foreldretvister hvor det mistenkes at en av foreldrene utsetter barna for vold eller overgrep
  • Tilgjengelige hjelpetiltak

På rettsområder som ikke er knyttet til volds- og overgrepsproblematikk, for eksempel samlivsbrudd, skifte, ordinære foreldretvister om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær yter ikke Stine Sofie Stiftelse juridisk veiledning.


Hva kan vi bistå med?

Veiledning gis fortrinnsvis som muntlig rådgivning per telefon eventuelt via epost. Juridisk veiledning fra Stine Sofies Stiftelse er gratis.

Den juridiske veiledningstjenesten i Stine Sofies Stiftelse er et lavterskeltilbud som gir råd og veiledning til alle som henvender seg til oss så lenge problemstillingen faller inn under vårt faglige formål: «En barndom uten vold og overgrep». Omfanget og typen bistand vil bero på en konkret vurdering av den enkelte sak.

Hvordan går du frem?

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre jurister kan du ringe vårt sentralbord på tlf. 37 29 40 90. Du kan også sende en epost til juridisk@stinesofiesstiftelse.no så vil en av våre jurister kontakte så raskt som mulig eller til et avtalt tidspunkt.

Det finnes mye informasjon og hjelp å få. Her er noen lenker som kan være nyttige:

Kontakt oss

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.