Juridisk veiledning

Line og Endre er juridiske rådgivere i Stine Sofies Stiftelse. Kjell Inge Søreide.

Stine Sofies Stiftelse har en egen gratis juridisk veiledningstjeneste.


Dette er et lavterskeltilbud der vi kan gi juridiske råd og veiledning om saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Omfanget og type hjelp vi gir, avgjøres i en vurdering av den enkelte sak.


Våre jurister kan blant annet hjelpe med råd og veiledning om:

  • Hva du gjør når du mistenker vold og overgrep mot barn.

  • Fornærmede, pårørende og etterlattes rettigheter i straffeprosessen og ved straffegjennomføringen.

  • Foreldretvister hvor det mistenkes at en av foreldrene utsetter barna for vold eller overgrep.

  • Tilgjengelige hjelpetiltak der du bor.

Vi gir ikke juridisk veiledning på områder som ikke er knyttet til vold og overgrep, for eksempel samlivsbrudd, skifte, ordinære tvister om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær ol.

Slik går du frem for å få hjelp:

  • Veiledning er gratis og råd gis oftest muntlig per telefon, og i enkelte tilfeller via e-post.
  • Kontakt en av våre jurister ved å ringe vårt sentralbord på telefon 37 29 40 90.

Det finnes mye informasjon og hjelp å få. Her finner du nyttige lenker:

Her kan du lese mer om ofte stilte spørsmål til vår juridiske veiledningstjeneste.

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.