Juridisk veiledning

Veiledningstjenesten til Stine Sofies Stiftelse er et gratis lavterskeltilbud. Vi kan å gi juridiske råd og veiledning om saker som gjelder vold og overgrep mot barn. Omfanget og type hjelp vi gir, avgjøres i en vurdering av den enkelte sak. Våre jurister kan blant annet hjelpe deg med dette:

  • Hva du gjør når du mistenker vold og overgrep mot barn
  • Fornærmede, pårørende og etterlattes rettigheter i straffeprosessen og ved straffegjennomføringen
  • Foreldretvister hvor det mistenkes at en av foreldrene utsetter barna for vold eller overgrep
  • Tilgjengelige hjelpetiltak der du bor

På områder som ikke er knyttet til vold og overgrep, for eksempel samlivsbrudd, skifte, ordinære tvister om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær gir ikke Stine Sofie Stiftelse juridisk veiledning.

Hvordan går du frem?

Veiledning og råd gis oftest muntlig per telefon, og noen ganger via e-post. Veiledningen er gratis. Ønsker du å komme i kontakt med en av våre jurister kan du ringe vårt sentralbord på tlf. 37 29 40 90. Du kan også sende en e-post til juridisk@stinesofiesstiftelse.no så vil en av våre jurister kontakte så raskt som mulig eller til et avtalt tidspunkt.

Det finnes mye informasjon og hjelp å få. Her er noen lenker som kan være nyttige:

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.