Pårørendeseminar

Siden 2001 har vi hvert år samlet pårørende av drepte barn til en helg i Grimstad. Dette er det eneste tilbudet i Norge der denne gruppen kan treffe likesinnede.

På Pårørendeseminaret tar vi hvert år opp aktuelle temaer og gir deltakerne en oppdatering på endringer i lovverket. Å høre deres erfaringer fra møte med kriseteam, politi, påtalemyndighet, domstol, kriminalomsorg og media, gir oss viktig kunnskap i arbeidet for å styrke deres rettigheter og ivaretakelse. Det sosiale fellesskapet er også en viktig del av seminaret - både på dagtid og kveldstid.

Reise og opphold blir i sin helhet dekket.

Dersom du kjenner noen som av ulike grunner ikke har fått invitasjon, ta gjerne kontakt med oss på telefon 37 29 40 90 eller på post@stinesofiesstiftelse.no.

Kontakt oss

reCaptcha ikke verifisert

Takk for at du kontakter oss. Din melding er mottatt.
Something went wrong, please contact site administrator.