Ansatte


Dette er menneskene som jobber i Stine Sofies Stiftelse, inkludert Stine Sofie Senteret.

Ada Sofie Austegard

Generalsekretær
ada@stinesofiesstiftelse.no

Kristin Stokke

Leder
Fagenhet - vold og overgrep
kristin@stinesofiesenteret.no

Nils Bjørn Olsbu

Leder
Stine Sofie Senteret
nils.bjorn@stinesofiesenteret.no

Bjørg Tennebø Jensenius

Virksomhetsleder – administrasjon
Administrativ enhet
bjorgtj@stinesofiesstiftelse.no

Marit Høigilt

Avdelingsleder
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
Pressekontakt: 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

John Are B. Jonassen

Avdelingsleder
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
john@stinesofiesstiftelse.no

Daiga Ebrahimian

Avdelingsleder
Avdeling for drift
Stine Sofie Senteret
daiga@stinesofiesenteret.no

Inga Marte Thorkildsen

Samfunnskontakt og politisk rådgiver
Administrativ enhet
inga.marte@stinesofiesstiftelse.no

Linda Kleivkås

HR-rådgiver
Administrativ enhet
linda@stinesofiesstiftelse.no

Hanne Grønberg
Anette Håland Svendsen

Regnskapsmedarbeider
anette@stinesofiesstiftelse.no

Marie Garmannslund Eide

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
marie@stinesofiesstiftelse.no

Victoria Mørch

Digital markedsfører
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
victoria@stinesofiesstiftelse.no

Heidi Lundemoen

Fundraisingansvarlig
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
heidi@stinesofiesstiftelse.no

Vegard Stana

Partneransvarlig
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
vegard@stinesofiesstiftelse.no

Lasse Lystvet

Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
lasse@stinesofiesstiftelse.no

Merete Furu Haarklau

Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
merete@stinesofiesstiftelse.no

Bjørg Haugum

Giverkoordinator
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
bjorg@stinesofiesstiftelse.no

Linda D. Brandt

Administrasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
linda.b@stinesofiesstiftelse.no

Katrine Haaheim Michalsen

Administrasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
katrine@stinesofiesstiftelse.no

Erik S. Oksavik

Spesialrådgiver
Prosjektansvarlig Stine Sofie Barnehagepakke
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
erik@stinesofiesstiftelse.no

Tone Emilie L. Spinnangr

Rådgiver
Prosjektansvarlig Stine Sofie Foreldrepakke
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
tone.emilie@stinesofiesstiftelse.no

Else Hortin

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
else@stinesofiesstiftelse.no

Christine Øygarden

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
christine@stinesofiesstiftelse.no

Ole-Morten G. Mouridsen

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
ole@stinesofiesstiftelse.no

Knut Katerås

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
knut@stinesofiesenteret.no

Endre Bendixen

Jurist
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
endre@stinesofiesstiftelse.no

Mari Aanensen

Juridisk rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet for vold og overgrep
mari@stinesofiesstiftelse.no

Line Duesund Svendsen

Jurist
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
line@stinesofiesstiftelse.no

Kristin

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kristinu@stinesofiesenteret.no

Stian Tobiassen

Psykolog med ansvar for fagutvikling
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
stian@stinesofiesenteret.no

Stian Rønvåg

Formidlingsansvarlig
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
stianr@stinesofiesstiftelse.no

Kaia

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kaia@stinesofiesenteret.no

Kathrine

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kathrine@stinesofiesenteret.no

Anders Dovran

Psykolog med ansvar for forskning
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
andersd@stinesofiesenteret.no

Karoline

Psykolog
Stine Sofie Senteret

Christoffer

Familiekontaktkoordinator
Stine Sofie Senteret

Anders

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Erik

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Jorunn

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Bård

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Stig

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Veronica

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Katrine

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Jan Erik

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Thordis

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Solveig

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Margrethe

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Merethe

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Martin

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Berit

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Maria

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Mona

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Jan Oddvar Fossnes

Kjøkkensjef
Stine Sofie Sentere

Andreas

Kokk
Stine Sofie Senteret

Kristin

Kjøkkenassistent
Stine Sofie Senteret

Sigfrid

Kantineansvarlig
Stine Sofie Senteret

Bjørn

Vaktmester
Stine Sofie Senteret

Magne

Vaktmester og familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Tobias

Kjøkken- og vaktmesterassistent
Stine Sofie Senteret

Agnes

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Nasrin

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Martine

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Paulo

Servicemedarbeider og nattevakt
Stine Sofie Senteret

Markus

Nattevakt
Stine Sofie Senteret

Torunn

Tilkallingsvikar
Stine Sofie Senteret

Reidun

Tilkallingsvikar
Stine Sofie Senteret