Ansatte


Dette er menneskene som jobber i Stine Sofies Stiftelse, inkludert Stine Sofie Senteret.

Ada Sofie Austegard

Generalsekretær
ada@stinesofiesstiftelse.no

Tone Vareberg

Leder
Administrativ enhet
tone@stinesofiesstiftelse.no

Kristin Stokke

Leder
Fagenhet - vold og overgrep
kristin@stinesofiesenteret.no

Nils Bjørn Olsbu

Leder
Stine Sofie Senteret
nils.bjorn@stinesofiesenteret.no

Marit Høigilt

Avdelingsleder
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
Pressekontakt: 909 17 701
marit@stinesofiesstiftelse.no

John Are B. Jonassen

Avdelingsleder
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
john@stinesofiesstiftelse.no

Mari Aanensen

Avdelingsleder
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet for vold og overgrep
mari@stinesofiesstiftelse.no

Daiga Ebrahimian

Avdelingsleder
Avdeling for drift
Stine Sofie Senteret
daiga@stinesofiesenteret.no

Linda Kleivkås

HR-rådgiver
Administrativ enhet
linda@stinesofiesstiftelse.no

Hanne Grønberg

Økonomiansvarlig
Administrativ enhet
hanne@stinesofiesstiftelse.no

Anette Håland Svendsen

Regnskapsmedarbeider
Administrativ enhet
anette@stinesofiesstiftelse.no

Hege Kristoffersen Olsen

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
hege@stinesofiesstiftelse.no

Susanne Bergstøl Stålesen

Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
susanne@stinesofiesstiftelse.no

Marie Garmannslund Eide

Markeds- og kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
marie@stinesofiesstiftelse.no

Merete Furu Haarklau

Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
merete@stinesofiesstiftelse.no

Are Totland

IT- og digitaliseringsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
are@stinesofiesstiftelse.no

Bjørg Haugum

Giverkoordinator
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
bjorg@stinesofiesstiftelse.no

Linda D. Brandt

Administrasjonsrådgiver
Avdeling for marked og kommunikasjon
Administrativ enhet
linda.b@stinesofiesstiftelse.no

Erik S. Oksavik

Spesialrådgiver
Prosjektansvarlig Stine Sofie Barnehagepakke
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
erik@stinesofiesstiftelse.no

Tone Emilie L. Spinnangr

Rådgiver
Prosjektansvarlig Stine Sofie Foreldrepakke
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
tone.emilie@stinesofiesstiftelse.no

Kristin Håland

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenheten - vold og overgrep
kristinh@stinesofiesstiftelse.no

Helene Kløcker

Rådgiver
Prosjektansvarlig Stine Sofie Hverdagspakke
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
helene@stinesofiesstiftelse.no

Ole-Morten G. Mouridsen

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
ole@stinesofiesstiftelse.no

Harald Dean

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
harald@stinesofiesstiftelse.no

Bård Eide

Rådgiver
Avdeling for Livsløpsprogrammet
Fagenhet - vold og overgrep
bard@stinesofiesenteret.no

Endre Bendixen

Jurist
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
endre@stinesofiesstiftelse.no

Line Duesund Svendsen

Jurist
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
line@stinesofiesstiftelse.no

Kristin

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kristinu@stinesofiesenteret.no

Stian Tobiassen

Psykolog med ansvar for fagutvikling
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
stian@stinesofiesenteret.no

Stian Rønvåg

Formidlingsansvarlig
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
stianr@stinesofiesstiftelse.no

Kaia

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kaia@stinesofiesenteret.no

Kathrine

Rådgiver
Avdeling for juridisk arbeid og oppfølging
Fagenhet - vold og overgrep
kathrine@stinesofiesenteret.no

Anders Dovran

Psykolog med ansvar for forskning
Avdeling for forskning og utvikling
Fagenhet - vold og overgrep
andersd@stinesofiesenteret.no

Karoline

Psykolog
Stine Sofie Senteret

Christoffer

Familiekontaktkoordinator
Stine Sofie Senteret

Anders

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Erik

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Jorunn

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Kari-Anne

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Stig

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Veronica

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Katrine

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Jan Erik

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Thordis

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Solveig

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Martin

Familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Berit

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

Maria

Administrasjonssekretær
Stine Sofie Senteret

André Martins Jørgensen

Kjøkkensjef
Stine Sofie Senteret
andre@stinesofiesenteret.no

Andreas

Kokk
Stine Sofie Senteret

Kristin

Kjøkkenassistent
Stine Sofie Senteret

Sigfrid

Kantineansvarlig
Stine Sofie Senteret

Bjørn

Vaktmester
Stine Sofie Senteret

Magne

Vaktmester og familiekontakt
Stine Sofie Senteret

Tobias

Kjøkken- og vaktmesterassistent
Stine Sofie Senteret

Agnes

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Nasrin

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Martine

Servicemedarbeider
Stine Sofie Senteret

Paulo

Servicemedarbeider og nattevakt
Stine Sofie Senteret

Markus

Nattevakt
Stine Sofie Senteret

Torunn

Tilkallingsvikar
Stine Sofie Senteret