Dette gjør Stine Sofies Stiftelse

Vi skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Derfor jobber vi både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. Her kan du lese mer om hva vi i Stine Sofies Stiftelse gjør.

Stine Sofie Foreldrepakke

media
Stine Sofie Foreldrepakke skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. Programmet brukes i viktige samtaler mellom helsepersonell og foreldre før, under og etter fødsel.
Les mer

Stine Sofie Barnehagepakke

media
Stine Sofie Barnehagepakke skal sette barnehageansatte bedre i stand til å avdekke og handle ved mistanke om vold og overgrep mot barn.
Les mer

Stine Sofie Hverdagspakke

media
Stine Sofie Hverdagspakke er en modell for hvordan volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier bør følges opp i hjemkommunen. Modellen prøves ut i fire kommuner i 2021 og 2022.
Les mer

Stine Sofie Senteret

media
Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Senteret åpnet høsten 2016. Målet er at kursdeltagerne får gode opplevelser, læring og mestring.
Les mer

Forskning og utvikling

media
Stine Sofies Stiftelse sitt FoU-arbeid skal dokumentere og formidle kunnskap fra Stine Sofie Senteret og de ulike tiltakene stiftelsen driver.
Les mer

Juridisk bistand

media
Å ha blitt utsatt for vold og overgrep er tøft - både for ofre og pårørende. En av våre viktigste jobber er å være en støtte for de som trenger det mest.
Les mer

Politisk arbeid

media
Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vi er en viktig og modig stemme for barna!
Les mer

Foredrag og undervisning

media
For mange er vold og overgrep mot barn et krevende tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse. Derfor må vi snakke om vold og overgrep - både med voksne og barn.
Les mer

Livsløpsprogrammet

media
Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Her kan du lese om de nye tiltakene vi utvikler, og en ny kunnskapsrapport.
Les mer
Les mer om Stine Sofie Senteret

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite