Dette gjør Stine Sofies Stiftelse

Vi skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. Derfor jobber vi både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. Her kan du lese mer om hva vi i Stine Sofies Stiftelse gjør.

Stine Sofie Senteret

media
Stine Sofie Senteret er verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Målet er at barna skal få gode opplevelser, læring og mestring. Stine Sofie Senteret skal gi hjelp på veien til et godt liv etter det vonde.
Les mer

Stine Sofie Foreldrepakke

media
Stine Sofie Foreldrepakke skal gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet. Programmet brukes i viktige samtaler mellom helsepersonell og foreldre før, under og etter fødsel.
Les mer

Stine Sofie Barnehagepakke

media
Stine Sofie Barnehagepakke skal sette barnehageansatte bedre i stand til å avdekke og handle ved bekymring om vold og overgrep mot barn.
Les mer

Juridisk bistand

media
Å ha blitt utsatt for vold og overgrep er tøft - både for ofre og pårørende. En av våre viktigste jobber er å være en støtte for de som trenger det mest.
Les mer

Forskning og utvikling

media
Stine Sofies Stiftelse sitt FoU-arbeid skal dokumentere og formidle kunnskap fra Stine Sofie Senteret og de ulike tiltakene stiftelsen driver.
Les mer

Foredrag og undervisning

media
For mange er vold og overgrep mot barn et krevende tema, der de opplever å ikke ha tilstrekkelig kunnskap og nok handlingskompetanse. Derfor må vi snakke om vold og overgrep - både med voksne og barn.
Les mer

Politisk arbeid

media
Siden 2000 har vi jobbet for å styrke rettsikkerheten til voldsutsatte barn, pårørende og etterlatte. Vi er en viktig og modig stemme for barna!
Les mer

Livsløpsprogrammet

media
Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Her kan du lese om de nye tiltakene vi utvikler, og en ny kunnskapsrapport.
Les mer

Stine Sofie Hverdagspakke

media
Stine Sofie Hverdagspakke er en modell for hvordan volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier bør følges opp i hjemkommunen. Modellen prøves ut i fire kommuner i 2021 og 2022.
Les mer

Stine Sofies Barnerettspris

media
Stine Sofies Stiftelse Barnerettspris deles ut til en person, gruppe eller organisasjon som på en fremragende måte arbeider for en barndom uten vold og overgrep. - Enhver stiftelse som vil endre samfunnet til noe bedre, må ha en egen pris, tenkte generalsekretær Ada Sofie Austegard. Året var 2015, og som tenkt så gjort. Barnerettsprisen så dagens lys samme år. Deles ikke ut hvert år Det er viktig for Stine Sofies Stiftelse å gi prisen til et fremragende arbeid. Det har ført til at det er enkelte år hvor prisen ikke har blitt utdelt. - Det skal ikke være noe pliktløp for stiftelsen å dele ut Barnerettsprisen, sier Austegard. De som får den, skal vite at den henger høyt og at vi gir den fordi vi virkelig anerkjenner arbeidet personen eller organisasjonen har gjort. Alle som ønsker, kan sende inn kandidater til prisen. Det er styret i Stine Sofies Stiftelse som avgjør hvem som får den. Vurderingskriterier Styret i Stine Sofies Stiftelse vektlegger følgende innsatsområder når de vurderer kandidater for tildeling: Forebygge vold mot barn. Avdekke vold mot barn. Ivareta voldsutsatte barn. Styrke voldsutsatte barns rettsikkerhet Prisen består av et diplom og en bronsestatuett av et barn på sokkel av fjæregranitt utarbeidet av gullsmed Unni Storm-Johannsen. Prisen ble første gang delt ut i forbindelse med Stine Sofies Stiftelses 15 års markering i 2015. Stine Sofies Stiftelse Barnerettspris, eller bare Barnerettsprisen, deles ut den 19. mai, som er markeringsdatoen for drapet på Stine Sofie og Lena i Baneheia. Tidligere prisvinnere: 2021: Magne Raundalen, barnepsykolog 2020: Tor-Aksel Busch, tidligere riksadvokat 2018: «Anonym», for en av Norges største overgrepssaker på nett. 2016: Kåre Svang (Kripos), fagspesialist og etterforskningsleder i Kripos. 2015: Solveig Ude, helsesykepleier i Oslo med spesielt fokus på barn, vold og overgrep.
Les mer
.

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Der kan barn lære mer om hva som er lov og hva som ikke er lov, og voksne om hvordan de lettere kan snakke med barn om vold og overgrep.

Les mer om Jeg vil vite