HjemOm ossFaglig plattform

Faglig plattform

Stiftelsens formål er å arbeide for at barn som utsettes for kriminelle handlinger sikres et bedre rettsvern i kriminalpolitikken og innenfor vårt rettssystem. Stiftelsen skal med sin kapital og avkastning av kapital bidra til konkrete prosjekter som kan bidra til å trygge barns rettssikkerhet som offer for kriminelle handlinger, og at barn skal kunne ferdes trygt i samfunnet uten å bli utsatt for vold/overgrep, seksuelle traumer og drap. Stiftelsen skal også sørge for at barn som utsettes for kriminelle handlinger sikres bedre oppfølging og ivaretakelse i etterkant av den kriminelle handling.

Forholdet mellom omfangstall på vold og seksuelle overgrep og rettskraftige dommer står ikke
i forhold til hverandre. En stor andel barn utsettes for betydelige krenkelser uten at det fører til rettskraftig dom. Stine Sofies Stiftelse begrenser ikke hjelpen kun til dem som får overgriper dømt i rettssystemet. Vi inkluderer alle som har erfaringer med vold og seksuelle overgrep.

Stiftelsen er tverrfaglig sammensatt for å romme mest mulig av den kompetansen som er nødvendig for å ivareta en helhetlig tilnærming. Vold og overgrep utøves i alle samfunnslag og angår oss alle. Vi henvender oss derfor også til hele befolkningen.

Les også