HjemAktueltBarnas Havarikommisjon: ny rapport lanseres i januar

Barnas Havarikommisjon: ny rapport lanseres i januar

Torsdag 18. januar 2024 lanseres rapporten Barnas Havarikommisjon for 2024. Denne vil belyse viktige forhold rundt vold mot de minste barna, og barns troverdighet og stemme i rettssystemet.

Her overleveres 2023 rapporten til Torstein Tvedt Solberg (Ap) i Familie- og kulturkomitéen.


Barnas Havarikommisjon vil være barnas juridiske stemme inn til politikerne. Den vil presentere konkrete løsningsforslag til politikerne og embedsverket.

Årets tema er vold mot de aller minste barna.

Årets rapport tar opp problemstillinger knyttet til de aller minste barnas rettssikkerhet, og deres troverdighet i rettssystemet, sier Line Duesund Svendsen og Endre Bendixen, jurister i Stine Sofies Stiftelse.

Rapporten er den andre i rekken fra Stine Sofies Stiftelse og advokatfirmaet Wikborg Rein, og belyser utfordringer hvor kan være snakkom liv eller død for dem det gjelder.

De yngste barna er mest utsatt og volden får alvorligere konsekvenser, både utviklingsmessig og helsemessig, sammenlignet med barn som utsettes for dette senere i oppveksten, forklarer Tone Emilie Spinnangr, barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Nærmere program for dagen kommer snart!


Den første rapporten som ble lansert i januar 2023 har allerede rukket å bli en viktig stemme i samfunnsdebatten.

— Rapporten tok opp viktige problemstillinger for barn som tvinges til voldelig samvær, lever uverdige forhold på kode 6 eller ikke blir varslet dersom voldsutøver får permisjon fra fengsel, sier Line og Endre.

Les funnene i 2023-rapporten her

— I alle problemstillingene fra forrige rapport har vi sett bevegelse i regelverk, dialog eller prøvetiltak, men vi har en lang vei å gå enda. Problemstillingene jobbes videre med gjennom vårt arbeid mot politikere og myndigheter, sier de.

Spørsmål om lanseringen? Ta kontakt på marie@stinesofiesstiftelse.no

mockups-design.com

Barnas Havarikommisjon

I 2022 etablerte vi Barnas Havarikommisjon sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Årets Rapport fra Barnas havarikommisjon

Fakta om Barnas havarikommisjon

En årlig rapport som retter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Rapporten vil inneholde forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Rapporten for 2024 lanseres 18. januar i Oslo og er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein.

Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen får bistand fra advokater og advokatfullmektiger i Wikborg Rein Advokatfirma; blant annet partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt.

Advokatfirmaet bistår med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.

Les om etableringen her.