HjemAktueltDe minste barna må beskyttes bedre

De minste barna må beskyttes bedre

Rapporten Barnas Havarikommisjon 2024 fra Stine Sofies Stiftelse viser store mangler i rettssikkerheten til de yngste barna. Helsepersonell og politi mangler i en rekke tilfeller virkemidler til å avdekke vold mot barna, og forhindre at den eskalerer. Og barna sviktes allerede før de har kommet til verden.

Barnas Havarikommisjon er en rapport som setter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep. Rapporten utarbeides av Stine Sofies Stiftelse i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein. 

Årets rapport fra Barnas Havarikommisjon er den andre i rekken, og tar opp problemstillinger knyttet til vold mot de minste samt de aller minste barnas troverdighet i rettssystemet.

På liv eller død 

—De yngste barna er mest utsatt og volden får alvorligere konsekvenser, både utviklings- og helsemessig, sammenlignet med barn som utsettes for dette senere i oppveksten. Barna er derfor prisgitt at volden oppdages av politi, helsevesen og andre instanser, uttaler generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard. 

— Hvert år dør små barn som følge av vold. I ytterste konsekvens er det snakk om liv eller død for de minste barna, uttaler hun og mener det må legges til rette for at instansene samarbeider tettere for avdekke vold og hjelpe barna som er utsatte. 

Barne- og familieminister Kjersti Toppe var tilstede på lanseringen i Oslo, og mottok rapporten sammen med statssekretærene Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet og Sigve Bolstad fra Justisdepartementet.

Les hele rapporten her

mockups-design.com

Barnas Havarikommisjon

I 2022 etablerte vi Barnas Havarikommisjon sammen med advokatfirmaet Wikborg Rein. Målet er å styrke rettssikkerheten til barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.

Årets Rapport fra Barnas havarikommisjon

Krever mer etterforskning 

I rapporten fremmer derfor Stine Sofies Stiftelse en rekke forslag for å gi de minste barna bedre rettsvern. Et av forslagene er å innføre obligatorisk dødsstedsundersøkelse i Norge for alle barn som dør plutselig og uventet hjemme. 

—En obligatorisk dødsstedsundersøkelse gir bedre rettsvern for alle barn, spesielt for dem som har vært utsatt for dødelig vold hjemme. Det gir også bedre beskyttelse for barna som daglig lever med faren for vold, sier Line Duesund Svendsen og Endre Bendixen, advokat og juridisk rådgivere i Stine Sofies Stiftelse. Forslaget fremmes på bakgrunn av en av rapportens utredninger. Her kommer det frem at undersøkelsen skal gjennomføres som en del av en lovpålagt etterforskning for alle barn under 18 år. 

— I dag er det frivillig om foreldrene ønsker dødsstedsundersøkelse. Det er da en risiko for at dødelig vold mot de minste barna ikke blir avdekket, sier de. 

—Vi kan ikke la det forbli skjult dersom små barn utsettes for alvorlig vold eller drap i sitt eget hjem. Undersøkelsen er nødvendig for å få mer kunnskap, slik at vi kan forebygge og forhindre død, understreker Austegard.

Meldeplikt for voldsutsatte gravide 

Stine Sofies Stiftelse foreslår også at helsepersonell, som møter voldsutsatte gravide, skal få flere virkemidler for å følge dem tettere opp. I dag vet vi mye om rus og risikoen for skader på barnet i magen, det samme gjelder ved vold mot barnet. Likevel har helsemyndighetene færre virkemidler de kan bruke overfor voldsutsatte gravide. 

Bedre kunnskap for identifisere og respondere på vold i svangerskapet er ett tiltak. Helsepersonell må også få meldeplikt til et kommunalt «hjelpe- og beskyttelsesteam» som kan gi rask og koordinert hjelp. Målet er å forebygge at barn fødes med skader etter vold, noe som kan gi dem en vanskelig start på livet. 

Viktig for barnas rettssikkerhet 

I rapporten fremmer Stine Sofies Stiftelse også en rekke andre forslag som skal bedre rettssikkerheten for de minste barna:


Les også: 

Barnas Havarikommisjon 2024

Barn utsatt for vold eller overgrep må selv bære byrden

Barnas Havarikommisjon 2023 


Fakta om Barnas Havarikommisjon

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.

En årlig rapport som setter søkelyset på rettssikkerheten for barn og unge utsatt for vold og overgrep. Rapporten vil inneholde forslag til rettsområder som må utredes og prioriteres, og som vil styrke rettssikkerheten til barn og unge utsatt for vold og overgrep. 

Juridiske rådgivere Endre Bendixen og Line Duesund Svendsen i Stine Sofies Stiftelse, er ansvarlig for rapporten. Stiftelsen får bistand fra advokater og advokatfullmektiger i Wikborg Rein Advokatfirma med å utrede både gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av mulige endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn. 

Temaene som tas opp i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtaler gjennom vår juridiske veiledningstjeneste, vår kjennskap til vanskelige problemstillinger for de familiene vi møter i stiftelsen og enkeltsaker hvor barnas rettssikkerhet havarerer.