HjemRåd og ressurserLatent vold

Latent vold

Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Det vil si at muligheten og risikoen for at ny vold kan oppstå, styrer noens handlinger. Latent vold medfører på den måten strategisk atferd for å unngå ny vold.

I UEVO-studien (2019) blir spørsmålene som definerer psykisk vold listet opp som

«erfaringer som det å bli gjort narr av på en sårende måte, at en av foreldrene hadde truet med å gå fra eller sende bort barnet, truet med å slå eller skade, å bli låst inne i eller ute fra hjemmet eller trusler om å skade et kjæledyr».

Her defineres trusler om vold eller trusler om voldelige handlinger som en kategori innen psykisk vold. Undersøkelsen understreker at «for å være sikker på at vi kan omtale erfaringer som psykisk vold, må det ha opptrådt flere enn én gang i ungdommens liv».