HjemAktuelt– Flere foreldre søker hjelp for mer alvorlige utfordringer

– Flere foreldre søker hjelp for mer alvorlige utfordringer

Hjelpetjenesten Foreldresupport 116 123 opplever at flere foreldre tar kontakt om mer alvorlige utfordringer som vanligvis gjelder eldre barn. Tjenesten ble lansert i samarbeid med Stine Sofie Foreldrepakke 1. mars 2020 og har besvart mer enn 36 000 henvendelser fra foreldre om små og store utfordringer. Nå er de bekymret for utviklingen.

Tone Emilie Spinnangr, Christine Øygarden og Else Hortin, rådgivere i Stine Sofies Stiftelse.


Foreldresupport 116 123 er en gratis, døgnåpen og anonym telefon- og chattetjeneste for foreldre med barn mellom 0 og 18 år. Hit kan foreldrene ringe for å få veiledning, hjelp eller bare lufte tankene sine.

–Å bli forelder kan være fantastisk, men også veldig krevende. Mange mammaer og pappaer kan også få tunge tanker i svangerskapet eller rett etter fødsel. I slike situasjoner kan det være fint å søke hjelp, støtte eller veiledning. Et telefonnummer og en fortrolig fremmed kan være nok for å håndtere en vanskelig situasjon, sier Tone Emilie Spinnangr, rådgiver og tiltaksansvarlig i Stine Sofies Stiftelse.

Lansert i samarbeid med Stine Sofie Foreldrepakke

Foreldresupport ble lansert i samarbeid med Stine Sofie Foreldrepakke, et universelt informasjonsprogram for småbarnsforeldre fra Stine Sofies Stiftelse, og bruker informasjonen til foreldre, 10 smarte tips, i veiledningen sin.

Per 1. mars har Foreldresupport vært i drift i fire år, og har besvart mer enn 36 000 henvendelser siden oppstarten.

– Mange foreldre tar kontakt om praktiske spørsmål om søvn, amming og bleieskift. Men mange tar opp vanskelige temaer knyttet til uro, engstelse og nedstemthet. Tilknytninger til andre, vold i nære relasjoner og samvær med barn og nær familie går også igjen, sier hun.

Foreldresupport er et tilbud til alle foreldre som trenger støtte, men at hjelpetjenesten nå snakker med flere foreldre som ringer inn med bekymring rundt barn som har selvmordstanker.

– Det er barn helt nedi syv- og åtteårsalderen som strever med selvmordstanker, der foreldrene selvfølgelig er veldig fortvilte, sier Tone Emilie. 

Er bekymret for utviklingen

Sigrid Øyen Mull, nestleder i Mental Helse svartjenester og ansvarlig for Foreldresupport utdyper:

– Vi ser også at foreldre til eldre barn i større grad ikke vet hvem de skal kontakte for å få hjelp, for eksempel knyttet til vold, rus og annen adferd. Det kan være utfordringer som ikke regnes som «alvorlige nok» for akutt-tjenestene, men likevel behøver oppfølging, sier Sigrid.

– Dette er svært bekymringsverdig, og vi henviser mange videre til andre hjelpeinstanser, sier Sigrid.

Sigrid Øyen Mull, nestleder i Mental Helse svartjenester og ansvarlig for Foreldresupport .


Også fedre behøver noen å kontakte

Foreldresupport har rundt 40 prosent mannlige innringere. 

– Menn er ikke alltid like flinke til å ta kontakt med fastlege eller andre instanser når foreldrerollen blir vanskelig. Ved å ringe oss, kan vi hjelpe dem videre, sier Sigrid.

Hun håper derfor hjelpeinstanser som helsestasjoner, fastleger, helsesykepleiere og tilsvarende forsetter å informerere om Foreldresupport 116 123.

– Foreldre som ringer inn uttrykker at det er godt å kunne snakke med noen, bli lyttet til, få trøst, veiledning, støtte og råd, også utenom kontortiden til helsestasjoner og andre kommunale tilbud, sier hun og legger til at gjennomsnittet for antall henvendelser har vært over 9 000 i året.

– Det betyr at foreldre har et vedvarende behov for å kunne kontakte et lavterskeltilbud som Foreldresupport. Målet er at vi sammen senker terskelen for at foreldre som trenger hjelp, søker det, sier hun.

Fakta om Foreldresupport 116123

Hver måned vil jeg gi

Jeg ønsker å gi

Med ditt bidrag er du med å sikrer barn sine rettigheter og hjelper voldsutsatte barn og unge.

Din støtte bidrar til å sikre barns rettigheter og gi hjelp til voldsutsatte barn og unge.