Hjemme igjen

Filmen Hjernebygging og relasjoner er laget til bruk for samtaler mellom helsepersonell og foreldre i helsestasjonsprogrammet etter fødsel. Temaer i filmen er viktigheten av å bygge hjernen til barnet og skape gode relasjoner i starten på det nye livet.


TIPS 7: Sov når du kan

God søvn er viktig for barnets utvikling og for din omsorgsevne. Det blir mindre søvn med en baby i huset. Sov når barnet sover, og sørg for avlastning når du trenger det.
Les mer

TIPS 8: Bygg hjernen til barnet

Se, snakk, syng og lek med babyen. Da bygger du barnets hjerne. Gjør de dagligdagse gjøremålene, som måltider og bleieskift, om til hjernebyggende aktiviteter.
Les mer

TIPS 9: Gjør hverandre gode

Noe av det beste dere kan gi til barnet, er at de voksne har det fint sammen. Hvis du er alene, er det smart både for barnet og deg selv å slippe andre mennesker til.
Les mer

TIPS 10: Vær en trygg og god omsorgsperson

Du er det viktigste mennesket i barnets liv. Det du gjør og sier setter spor – på godt og vondt. Du må vite hva som kan skade barnet, og hvordan du kan håndtere krevende situasjoner.
Les mer

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å besøke nettsiden 10smartetips.no.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.