Før fødselen

Filmen Tenk og snakk er laget til bruk for samtaler mellom helsepersonell og foreldre i svangerskapsomsorgen. Tema for filmen er viktigheten av å snakke om hvordan man har det, hvilke forventinger man har, hva man gleder og gruer seg til, og hva man vil og ikke vil gi videre fra egen barndom.


TIPS 1: Snakk om barndommen din

Din egen barndom har mye å si for hvordan du blir som forelder. Tenk gjennom og snakk om oppveksten din, og hva du vil, og ikke vil gi videre til ditt eget barn.
Les mer

TIPS 2: Snakk om forventningene dine

Et nytt barn gir mange nye tanker, følelser og forventninger. Snakk om det med kjæresten din, helsepersonell eller andre du stoler på.
Les mer

TIPS 3: Si fra hvis du ikke har det bra

Det er normalt å ha både positive og negative tanker om det å få barn. Vær åpen og bruk tid på tankene og følelsene dine for å bli tryggere og mer forberedt på foreldrerollen.
Les mer

TIPS 4: Lag en Oh shit-plan

Livet som småbarnsforeldre byr på utfordringer. Lag en plan som forbereder deg på hva du kan gjøre i krevende situasjoner, og hvem du kan spørre om hjelp.
Les mer

Informasjonen på denne siden er en del av Stine Sofie Foreldrepakke - et informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre. Fundamentet i foreldrepakka er 10 smarte tips. Tipsene og annet materiell finner du ved å besøke nettsiden 10smartetips.no.

Innholdet i Stine Sofie Foreldrepakke ligger også i appen Helseoversikt. Der finner gravide og småbarnsforeldre også andre viktige og riktige helseråd.