HjemRåd og ressurserOmfangstallHvor mange barn opplever vold mellom andre familiemedlemmer?

Hvor mange barn opplever vold mellom andre familiemedlemmer?

17 % har opplevd at mor har vært utsatt for minst én form for fysisk eller psykisk vold, mens 13 % har opplevd at far har vært utsatt for dette.

Fysisk vold mot mor 4 %, og mot far omkring halvparten så ofte, 2 %.

Omkring 1 av 5 har sett at mor har blitt skjelt ut eller gjort narr av. Dette er betraktelig flere enn de som har sett tilsvarende mot far.
Det er vanligere at ungdom har opplevd psykisk vold mellom foreldre, som det å gjentatte ganger skjelle ut eller gjøre narr av partneren, enn fysisk vold, som det å slå, sparke eller gi juling.

7 % har sett en voksen hjemme slå søsken.
4 % har opplevd at en voksen har slått eller skadet familiens kjæledyr.